Sanitarna inspekcija

Sanitarna inspekcija u sklopu Uprave za sanitarnu inspekciju:

  • obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane za nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području sanitarnog nadzora koji se odnose na zaštitu pučanstva od neionizirajućih zračenja,
  • primjene Zakona o genetski modificiranim organizmima na zdravstvenu ispravnost hrane u okviru nadležnosti i predmeta opće uporabe te na proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi;
  • inspekcijski nadzor nad izgradnjom građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru, nad uvozom hrane i predmeta opće uporabe, kao i sirovina za njihovu proizvodnju u vezi s udovoljavanjem uvjetima zdravstvene ispravnosti;
  • sanitarni nadzor nad uvozom, prijevozom i provozom preko teritorija Republike Hrvatske kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih štetnih tvari po zdravlje ljudi te sanitarni nadzor nad osobama i njihovim stvarima pri prelasku državne granice u svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

OBAVIJEST O PROMJENAMA U VEZI IZDAVANJA RJEŠENJA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
 
Od 1. travnja 2019. godine stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 115/2018) doći će do promjene u provedbi postupaka izdavanja sljedećih rješenja iz nadležnosti Ministarstva zdravstva:
  • rješenje o provedenim mjerama zaštite od buke (članak 9. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)
  • rješenje o ispunjavanju uvjeta za pušačke prostore i prostore za pušenje (članak 33. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18)
  • rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalije  (članak 16. Zakona o kemikalijama („Narodne novine“, broj 18/13  115/18)
  • rješenje kojim se odobrava  subjektu u poslovanju s hranom registracija i upis objekta u Upisnik registriranih subjekata i objekata (članak 39. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“, broj 84/15). 


Od 1. travnja 2019. godine zahtjevi za izdavanjem navedenih rješenja s pratećom dokumentacijom dostavljat će se na sljedeću adresu:

Ministarstvo zdravstva
Ksaver 200a
10000 Zagreb

Odgovarajuće  upute u smislu navedenih promjena dostupne su na službenim mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva (www.miz.hr).