Epidemiologija

Odjel za epidemiologiju obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove te poslove sanitarnog nadzora vezano uz provedbu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Prati i analizira čimbenike rizika za pojedine kronične nezarazne bolesti od javno zdravstvenog značaja kao i provedbu općih, posebnih, sigurnosnih i ostalih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Provodi nadzor nad prijavljivanjem zaraznih bolesti kao nadzor nad imunizacijom, seroprofilaksom i kemoprofilaksom pučanstva. Nadzire provođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija. te kontrolira rad bolničkih povjerenstava za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama te socijalnim ustanovama koje imaju stacionarne odjele na kojima korisnicima pružaju usluge pojačane njege. Nadalje provodi nadzor nad postupanjem s medicinskim otpadom koji nastaje unutar objekata u kojima se pruža zdravstvena zaštita kao i nadzor nad odjelima za hemodijalizu te zdravstvenom ispravnošću vode za hemodijalizu.