Povećan broj službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla

Ulazna mjesta (eng. DPE - Designated Points of Entry) određena za uvoz hrane i hrane za životinje neživotinjskog porijekla koja podliježe povećanom broju kontrola sukladno čl. 5 Uredbe (EZ) br. 669/2009 u Republici Hrvatskoj su:

 
DPE - popis i kontakti_hrana

Popis ulaznih mjesta i kontakt podaci za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom_FCM