Zdravstveni turizam

 


Zavod za zdravstvene usluge u turizmu nova je uprava Ministarstva zdravlja koja je osnovana u listopadu 2014. godine s ciljem pokretanja sustavne, organizirane i dinamične inicijative za uključivanjem u svjetski medicinski turizam. To je tržište koje uprihodi godišnje preko 100 milijardi eura, bilježi godišnji rast veći od 15 posto te dostiže brojku od 203 milijuna putovanja Europljana godišnje.

Hrvatska raspolaže neupitnim resursima kao što su vrhunski medicinski kadar, turistička atraktivnost priobalja i kontinenta te široko rasprostranjeni prirodni ljekoviti činitelji, poput termalnih i mineralnih voda, ljekovitog blata, klime, zraka, mora, ljekovitog bilja i drugog. 

Velika mogućnost leži u nužnoj adaptaciji postojećih kapaciteta u moderne centre s novim sadržajima zdravstvenog turizma i u izgradnji novih kapaciteta. U sljedećih nekoliko godina iz EU fondova u obnovu zapuštenih toplica investirat će se oko 70 milijuna eura.
 
ODLUKA o odabiru Prijava Prihvatljivih Prijavitelja (KLASA: 400-06/18-02/01, URBROJ: 534-05/3-18-45, 30. svibnja 2018.)


 


OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA za (su)financiranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu iz pozicije Ministarstva zdravstva za Investicijske projekte i Projekte energetske učinkovitosti u Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ortopediju, Lječilištima i Trgovačkim društvima, registriranim u Republici Hrvatskoj za pružanje zdravstvenih usluga i usluga u zdravstvenom turizmu
 
Dokumenti Javnog Poziva: