Uprava za javnozdravstvenu zaštitu

UPRAVA ZA JAVNONZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Pomoćnica ministra

prim. Vera Katalinić – Janković, dr. med.
Kontakt:  tel: 01 4607 622, fax: 01 4607 631
 
Administrativni tajnik
Ružica Benčić, maturant gimnazije
Kontakt:  tel: 01 4607 622, fax: 01 4607 631, ruzica.bencic@miz.hr
 
Sektor za zdravstvenu ekologiju i pravnu podršku
 
Služba za ekologiju
Služba za zaštitu od zračenja i ograničavanje uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Služba za pravnu podršku
 
 
Sektor za sigurnosti hrane i epidemiologiju
 
Služba za sigurnost hrane
Služba za genetski modificirane organizme i epidemiologiju
Služba za vodu za ljudsku potrošnju