Zavod za zdravstvene usluge u turizmu


Pomoćnik ministra

dr. sc. Mate Car

Kontakt: tel: 01 4607 627, fax: 01 46 07 105, mirjana.vukovic@miz.hr