Primjena indijske konoplje u liječenju

Stupio je na snagu Pravilnik prema kojem će se omogućiti propisivanje lijekova baziranih na indijskoj konoplji, koji će pomoći brojnim teško oboljelim pacijentima za ublažavanje simptoma bolesti.

Nakon provedene javne rasprave, 15. listopada ove godine stupio je na snagu Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept kojim će se, po prvi put u Hrvatskoj, omogućiti propisivanje lijekova baziranih na indijskoj konoplji. Riječ je o lijekovima koji će pomoći brojnim teško oboljelim pacijentima za ublažavanje simptoma bolesti.

Ministarstvo zdravlja je 20. siječnja 2015. osnovalo stručno Povjerenstvo za analizu i preporuke za primjenu indijske konoplje i kanabinoida u medicinske svrhe, a zadaća mu je bila istražiti mogućnosti primjene indijske konoplje, odnosno kanabinoida kod teško oboljelih kojima takva terapija može pomoći u liječenju. Predsjednik Povjerenstva je doc.dr.sc. Ognjen Brborović s Katedre za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a Povjerenstvo se sastoji od deset članova koji su redom uvaženi stručnjaci medicinske i pravne struke.