Zdravstvena inspekcija


Zdravstvena inspekcija  prati i proučava stanja u zdravstvenoj zaštiti i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti te obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove nadzora provedbe zakona, drugih propisa i općih akata djelatnosti zdravstva kao i stručnog rada zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika; surađuje s komorama u provođenju poslova iz djelokruga rada; prati i proučava stanja u zdravstvenoj zaštiti u području lijekova i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje farmaceutske djelatnosti; obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove vezane uz ispitivanje i promet lijekova, medicinskih proizvoda, kliničkog ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, obavješćivanja i oglašavanja o lijekovima i medicinskim proizvodima; obavlja inspekcijske, upravne i stručne poslove nadzora provedbe zakona i drugih propisa i općih akata te stručnog rada zdravstvenih ustanova, zdravstvenih radnika te privatnih zdravstvenih radnika u području krvi, krvnih pripravaka, tkiva i stanica, medicinske oplodnje te organa za presađivanje; sudjeluje u osiguranju sustava biovigilancije u okviru svoje nadležnosti, organizira edukaciju za inspektore; surađuje s međunarodnim tijelima i organizacijama iz djelokruga rada; podnosi izvješća o učinjenom u kvantitativnom i kvalitativnom smislu; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada.