Zaštita od zračenja

Ministarstvo zdravstva u području zaštite od neionizirajućeg zračenja prati i sudjeluje u usklađivanju i primjeni propisa EU iz područja zaštite od neionizirajućeg zračenja, obavlja upravno-pravne i stručne poslove poslove iz područja neionizirajućih zračenja; provedba mjera zaštite profesionalno izloženih djelatnika i ostalog pučanstva od štetnog djelovanja zračenja; izdaje rješenja za uporabu izvora neionizirajućih zračenja; ovlašćuje pravne osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite od neionizirajućih zračenja; ovlašćuje zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i privatne ordinacije medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja.


Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja za uporabu izvora optičkog zračenja

Popis ovlaštenih pravnih osoba za ispitivanje sukladnosti i zaštite od neionizirajućih zračenja.