Hrana za specifične grupe

 

-           Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti (Narodne novine br. 69/17 )
  Odluka o visini naknade za troškove

Visina naknade za troškove notifikacije hrane za specifične skupine
 
 

Upute

Sve upite vezane uz hranu za posebne prehrambene potrebe kao i za postupak notifikacije proizvoda u registar hrane za posebne prehrambene potrebe možete poslati na: parnuti@miz.hr