Osnovne informacije o postupku izdavanja rješenja za prostor za pušenje odnosno pušački prostor

Što je pušački prostor?

Člankom 32. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) određeno je kako ugostiteljski objekt u kojem se isključivo poslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti uvjete za prostor za pušenje (površina prostora ne smije biti manja od 10 m² i prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za posluživanje u ugostiteljskim objektima), vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
Pušački prostor mora ispunjavati slijedeće uvjete i to:
  • ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat
  • odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje
  • prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili sl.).

Što je prostor za pušenje?

Člancima 26. do 31. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) propisani su uvjeti koje mora ispunjavati ugostiteljski objekt registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Prostor za pušenje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor
b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m²
c) prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za posluživanje u ugostiteljskim objektima
d) prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore
e) u prostoru se ne smije posluživati hrana ni piće.

Prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida.
Iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: »Prostor za pušenje« s navedenim brojem osoba koje prostor za pušenje istodobno može primiti.
Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka: »Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu.
Prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje. Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostora za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
Ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora.
Ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje.
Prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku.
Ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno.
Sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m².
Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje mora biti provedeno sukladno posebnim tehničkim propisima kojima se utvrđuju bitni zahtjevi za sustave ventilacije.
Koji podaci koji se uzimaju prilikom računanja pušačkog prostora?
U ukupni prostor pušačkog prostora računa se uslužni prostor (površina uslužnog prostora navedena u rješenju o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta i točno određena površina svih prostora i prostorija iz tlocrta ugostiteljskog objekta moraju se podudarati i bez dovođenja u dvojbu o veličini svih prostora i prostorija ugostiteljskog objekta) i svi prostori i prostorije koji su djelomično ili potpuno otvoreni i neodvojivo su povezani sa tim pušačkim prostorom.
Ako je uslužni prostor odvojen, od ulaza u druge prostore i/ili prostorije, kao i hodnici i/ili stepenice koji povezuju sve te prostore koji se nalaze u ugostiteljskom, zidom/zidovima (koji za sebe čini zaseban prostor ili prostoriju) ili vratima (koja moraju biti zaključana i zatvorena i nije dopušten prolaz kroz ista) ti prostori smatraju se zatvorenim i od uslužnog prostora odvojenim prostorom.
Ukupan zbroj svih tih prostora koji su povezani sa uslužnim prostorom, od kojeg se oduzima površina šanka i pribrojava 20% površine šanka, čini pušački prostor.

Ugostiteljski objekt može dobiti rješenje za pušački prostor ako pušački prostor ne prelazi ukupno 50,00 m2, a ako prelazi 50,00 m2 ugostiteljski objekt može dobiti rješenje za prostor za pušenje ako udovoljava uvjetima za isti.
Ako ugostiteljski objekt ne ispunjava uvjete za pušački prostor, a ne može (zbog svoje površine) ispuniti uvjete za prostor za pušenje, u istom neće biti moguća uporaba duhanskih i srodnih proizvoda.
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za prostore za pušenje i pušačke prostore dostavlja se na adresu Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb, na utvrđenom obrascu.
 
Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente s popisa sadržanog niže navedenom u obrascu zahtjeva.


Prostor za pušenje

Izjava odgovorne osobe o provedenim mjerama ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda-prostor za pušenje

Zahtjev za izdavanjem rješenja o ispunjavanju uvjeta za prostor za pušenjePušački prostor

Izjava odgovorne osobe o provedenim mjerama ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda-pušački prostor

Zahtjev za izdavanjem rješenja o ispunjavanju uvjeta za pušački prostor