Hrvatski dan liječnika

U povodu Hrvatskog dana liječnika, 26. veljače, Ministarstvo zdravlja zahvaljuje svim kolegicama i kolegama na savjesnom i predanom radu na dobrobit pacijenata.

Hrvatski dan liječnika obilježava se još od 1874. godine kada je grupa od dvadeset i jednog liječnika utemeljila liječničko društvo, kako bi unaprijedila medicinsku struku.
Iz zapisa dr. Andrije Štampara možemo pratiti stanje o broju i raspodjeli liječnika na našim područjima. Tako je od 1914. godine, kada je u Hrvatskoj i Slavoniji bilo 386 liječnika, njihov broj porastao do 1940. godine, kada je u Banovini Hrvatskoj bilo 1780 liječnika. Bez obzira na višegodišnji, blago rastući trend broja liječnika prema broju stanovnika, taj je pokazatelj još uvijek ispod prosjeka zemalja članica Europske unije. Krajem 2015. godine u zdravstvenom sustavu radilo je na neodređeno i određeno radno vrijeme 14.391 doktora medicine. Nastavlja se i trend feminizacije liječničke profesije pa je danas liječnica 62 posto, u odnosu na 1989. godinu kada je udio liječnica po prvi put nadmašio udio muškaraca i bio je 50,2 posto.
U radnom vijeku svaki liječnik trajno se educira, prati nove znanstvene spoznaje i koristi nove medicinske tehnologije.
Prilagodljivost i u smislu prihvaćanja novih, organizacijskih, širih reformskih promjena, veća je i moguća kada su liječnici uvjereni da promjene donose više mogućnosti stručnog rada, napredovanja i posvećivanja više vremena bolesniku.Pisane vijesti