Epidemiologija


Nove odluke

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba

Visina troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju osoba

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru

Visina troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru

Edukativni materijali za polaznike tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti 

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru 2024.

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju_2024.


 
 • Odluka o objavi Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005) (NN - MU br. 9/13)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18)
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN br. 116/18)
 • Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (NN br. 116/18)
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (NN br. 116/18)
 • Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN  br. 116/18)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN  br. 116/18)
 
 • Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (NN br. 60/14)
 • Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12 i 88/14)
 • Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN br. 137/09)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze (NN  br. 23/94.)
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima (NN  br. 23/94.)
 
 • Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (NN  br. 103/2013)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN br. 35/07 i 76/12)
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN br. 35/07 i 76/12)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (NN  br. 23/94.)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN  br. 85/12. i 129/13)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za potrebe hemodijalize (NN br. 125/03.)