Izvješćivanje o sastojcima i emisijama elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18)
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_45_1047.html
 
koji je stupio na snagu 18. svibnja 2017. a usklađen  je s Direktivom 2014/40/EU Europskog parlamenta i vijeća od 3. travnja 2014., o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/ EZ, uvodi, kao i sama Direktiva 2014/40/EU, po prvi put pravila za elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje (članak 19.) kojima se osiguravaju
• minimalni standardi za sigurnost i kvalitetu svih elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje
•označavanje i upozorenja na pakiranju elektroničkih cigareta kao i upute za njihovu upotrebu, informacije o ovisnosti i toksičnosti te  popis svih tvari sadržanih u proizvodu kako bi potrošači bili dobro obaviješteni o sadržaju proizvoda prije donošenja odluke o kupnji
• da se tekućina koja sadrži nikotin stavlja na tržište isključivo u za to namijenjenim spremnicima za ponovno punjenje koji nemaju obujam veći od 10 ml, u potrošnim elektroničkim cigaretama ili u ulošcima za jednokratnu uporabu i da ulošci ili tankovi ne premašuju obujam od 2 ml
• da tekućina koja sadrži nikotin ne sadrži više od 20 mg/ml nikotina
• da su elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje takvi da djeca njima ne mogu rukovati i da na njima nisu moguće neovlaštene izmjene te da su zaštićeni od lomljenja i curenja uz mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja
• zabrana određenih sastojaka, kao što su vitamini i drugi aditivi koji stvaraju dojam da proizvod koristi zdravlju ili je manje opasan za zdravlje, nadalje kofein i taurin i druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću, aditive koji imaju svojstva bojenja emisija te aditive koji imaju CMR svojstva u nezapaljenom stanju
Proizvođači i uvoznici elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje obvezni su obavijestiti Ministarstvo zdravstva o svim svojim proizvodima koje namjeravaju staviti na tržište Republike Hrvatske.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda  („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18) definira proizvođača kao bilo koju fizičku ili pravnu osoba koja proizvodi proizvod ili ima dizajniran ili proizveden proizvod i trguje njime pod svojim imenom ili zaštitnim znakom, dok je uvoznik duhana ili srodnih proizvoda  vlasnik ili osoba koja ima pravo raspolaganja duhanom ili srodnim proizvodima koji su uvezeni na teritorij Europske unije.
Obavijest se predaje u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište.
Za elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje koji su već stavljeni na tržište do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, obavijest se podnosi u roku od šest mjeseci od tog datuma.
Za svaku značajnu preinaku proizvoda podnosi se nova obavijest.
 
Ministarstvo će na svojim mrežnim stranicama objaviti dostavljene podatke, vodeći računa i uvažavajući zaštitu podataka koje su proizvođači i uvoznici prilikom dostave tih podataka označili kao poslovnu tajnu.
Elektronička cigareta jest proizvod koji se može koristiti za konzumaciju pare koja sadrži nikotin putem usnika ili bilo kojeg sastavnog dijela toga proizvoda, uključujući uložak, spremnik i uređaj bez uloška ili spremnika. Elektroničke cigarete mogu biti potrošne ili ponovo punjive putem spremnika za ponovno punjenje i spremnika ili ponovno punjive pomoću uložaka za jednokratnu uporabu.
Spremnik za ponovno punjenje jest posuda s tekućinom s nikotinom, a koja se može koristiti za ponovno punjenje elektroničke cigarete
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18)  ne primjenjuje se na elektroničke cigarete i spremnike za ponovno punjenje koji su podložni zahtjevu za odobrenjem sukladno posebnim propisima kojima se regulira stavljanje u promet lijeka ili medicinskog proizvoda.
Elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje koje ne sadrže nikotin, kao i tekućine bez nikotina, nije potrebno označavati zdravstvenim upozorenjima sukladno odredbama čl. 19.
Naknade  za primitak, pohranu, rukovanje, analizu i objavu podataka
Ministarstvo zdravstva, kao nadležno tijelo, će proizvođačima i uvoznicima elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje naplatiti razmjernu naknadu za primitak, pohranu, rukovanje, analizu i objavu podataka dostavljenih na temelju odredaba članka 19. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, broj 45/17 i 114/18)  ali  visina  te naknade za sada nije određena.
Dostava informacija o elektroničkim cigaretama i spremnicima za ponovno punjenje vrši se putem –EU CEG -, koji je zajedničko mjesto elektroničkog ulaza EU-a
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_en
 
ili prevedena stranica na hrvatski jezik
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_hr
 
sukladno Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2183 оd 24. studenoga 2015. o uspostavi zajedničkog formata za obavješćivanje o elektroničkim cigaretama i spremnicima za ponovno punjenje, koja se može pronaći na sljedećoj poveznici
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2183&from=EN
 
Detaljne upute o tome kako zatražiti identifikacijski broj ( Submitter ID ) možete naći na
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/step_by_step_en
 
ili
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/step_by_step_hr
 
s napomenom da je veliki dio materijala preveden na jezike svih država članica.
Ministarstvo zdravstva ne upravlja portalom za zaprimanje obavijesti, alatima ili smjernicama. Molimo Vas, ako imate poteškoća, obratite se tehničkom timu portala na adresi
 
SANTE-EU-CEG@ec.europa.eu
 
Najčešće postavljena pitanja i odgovore na ista ,možete pronaći na 
 
https://ec.europa.eu/health/euceg/faq_en#fragment0
 
a ako i dalje imate upite molimo kontaktirajte
 
SANTE-SUBID-EUCEG@ec.europa.eu za identifikacijski broj pošiljatelja
 
SANTE-EUCEG-ITSUPPORT@ec.europa.eu za tehničku podršku
 
Za ostala opća pitanja koja se odnose na EU-CEG nakon što ste izvršili potrebnu registraciju te započeli s prijavom proizvoda, molimo kontaktirajte euceg@miz.hr