Međunarodni dan zaštite od buke – 20. travnja: Izloženost buci izravno oštećuje zdravlje

ZAGREB, 20. travnja –  Izloženost intenzivnoj buci izravno utječe na oštećenje sluha, dok neizravno buka utječe na zdravlje mnogih organa i tjelesnih sustava kao što su živčani i krvožilni, probavni te hormonski sustav. Također, buka dovodi do metaboličkih i endokrinoloških poremećaja u organizmu.

Buka, ovisno o njezinom frekvenciji, izaziva umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa obavljanje svakodnevnih poslova te odmor i san.

Kako bi se zaštitili od buke, Hrvatski zavod za javno zdravstvo savjetuje da se vremenski ograniči rad izvora buke te redovito održavaju uređaji koji stvaraju manju buku. Nužno je prostorno odvajanje izvora buke, njihova izolacija i ugradnja prigušivača te lokalna izolacija.

 No svaki građanin može i sam pridonijeti zaštiti od buke tako da , primjerice, u stanu ne hoda u klompama, ne pušta preglasnu muziku, posebice u noćnim satima, i kupuje kućanske uređaje koji su manje bučni.

S obzirom da je problematika buke okoliša izravno vezana uz štetni utjecaj na zdravlje ljudi, za tu je problematiku nadležno Ministarstvo zdravlja, te unutar njega Uprava za sanitarnu inspekciju koja provodi nadzor nad bukom, u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke.

  Ministarstvo zdravlja krajem 2011. godine započelo je i s provedbom projekta financiranog u sklopu predpristupnog programa Europske Unije IPA 2009,  pod nazivom „Tehnička pomoć za razvoj Nacionalne strategije za zaštitu od buke“.

 Cilj projekta je pružiti potporu Republici Hrvatskoj u usklađivanju sa Direktivom 2002/49/EK - Direktiva o buci okoliša, na temelju koje će se izraditi Nacionalna strategija i Akcijski plan zaštite od buke.Vijesti iz medija