67.ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT

  1. izv. prof. dr. sc. Zoran Zoričić, spec. psihijatrije, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, voditelj
  2. Mirjana Orban, dr. med. spec. psih., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
  3. Romana Katalinić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
  4. Anita Golubić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
  5. Vedran Soldo, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, član
  6. dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
  7. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., specijalist javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica