Na 73. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini usvojena Rezolucija COVID19

Dana 19. svibnja 2020. godine je na prijedlog Europske unije i država članica na 73. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini (WHA) usvojena povijesna Rezolucija COVID19 koju je kosponzoriralo čak 144 država članica  WHO. 

Usvajanjem Rezolucije COVID19  svijet je na simboličan način pokazao jedinstvo u borbi protiv pandemije COVID-19. Prijedlog Europske unije i država članica dokumenta Rezolucije COVID19 je na WHA prihvaćen konsenzusom.
 
Prezentirano jedinstvo država članica WHO u prihvaćanju dokumenta rezolucije uključuje i pridržavanje dalekosežne odredbe za istraživanje podrijetla virusa i snažnu potvrdu središnje uloge WHO-a u globalnom zdravlju, uravnotežene pozivom na "postupnu evaluaciju" odgovora Svjetske zdravstvene organizacije na pandemiju.
 
Na početku virtualne svjetske zdravstvene skupštine Hrvatskoj je pripala čast da se u grupi regionalnih govornika obrati skupu svojom izjavom ispred EU i država članica.
U ime Europske unije i njenih država članica  izjavu je dao državni tajnik Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, prim. Željko Plazonić, naglasivši važnost koordinirane međunarodne suradnje i solidarnosti pod okriljem UN-ovog sustava te mjera poduzetih na nacionalnoj razini kao  uspješan odgovor na pandemiju COVID-19.
 
Izjava je, kao i Rezolucija COVID19, svojim sadržajem uključivala sve bitne stavke zajedničkog stava i usklađenih aktivnosti EU i država članica u svezi COVID19 pandemije: priznanje zdravstvenim radnicima i svima na prvoj linije borbe, posebice ženskog roda; podrška vodećoj ulozi WHO i UN; solidarnosti; multilateralizmu, održavanju esencijalnih zdravstvenih servisa za vrijeme pandemije; EU pomoći u financiranju; istovrijednom pravu svih na medicinski tretman, terapeutike i vakcinu te transparentnoj evaluaciji svega učinjenog tijekom borbe protiv COVID19 pandemije.

Stranica