​Opća bolnica Pula – „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“

Opća bolnica Pula je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“

Opća bolnica Pula je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 38.461.617,10 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ dok je ukupna vrijednost investicije 85.490.022,68 HRK.
Provedba projektnih aktivnosti je trajala od 08. veljače 2017. godine do 02. siječnja 2020. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno krajem svibnja 2020. godine.

Projektom: „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula“, uložena su financijska sredstva u opremanje odjela dnevnih bolnica u novoj zgradi Opće bolnice Pula čime će se poboljšati efikasnost i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite i to na način da će se povećati broj prijema pacijenata u dnevnim bolnicama, a smanjiti broj prijema pacijenata na akutne bolničke odjele za 10%.

Opremanje odjela dnevnih bolnica u novoj zgradi Opće bolnice Pula medicinskom, nemedicinskom i tehničkom opremom predstavlja kontinuitet projekta izgradnje objekta Opće bolnice Pula na novoj lokaciji koji je započet 2015. godine u suradnji Vlade Republike Hrvatske i Istarske županije kao osnivača Opće bolnice Pula.

Projektom je osigurano provođenje tzv. „horizontalnih politika“ EU kojima se između ostaloga osigurava poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije na radnom mjestu te načela jednakog pristupa za osobe s invaliditetom.
Ovaj projekt je usklađen s ciljevima Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016. te je ovim projektom ostvaren doprinos Specifičnom cilju 9a2. Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ kroz koji se povećanjem kapaciteta obrade pacijenata u dnevnim bolnicama smanjuje broj prijema na akutne bolničke odjele kao najskupljeg oblika liječenja pacijenata čime se doprinosi poboljšanju učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja u Republici Hrvatskoj.

Stranica