Održan sastanak o organizaciji rada primarne zdravstvene zaštite

Ministar zdravstva prof.dr.sc. Vili Beroš je 02. studenog 2020. g. održao sastanak sa pročelnikom za zdravstvo Grada Zagreba,  ravnateljima zagrebačkih Domova zdravlja te predsjednicom Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatskog liječničkog zbora, na temu organizacije rada primarne zdravstvene zaštite tijekom epidemije COVID-19 .

Na sastanku su razmatrani problemi organizacije rada primarne zdravstvene zaštite za vrijeme epidemije te posebno u slučajevima bolesti ili samoizolacije članova timova doma zdravlja ili privatnih ordinacija. U cilju osiguravanja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite donesen je zajednički zaključak o nužnosti suradnje domova zdravlja i privatnih ordinacija u Mreži javne zdravstvene službe u osiguravanju zamjena kao i u zajedničkom provođenju i sudjelovanju u drugim aktivnostima na sprječavanju širenja epidemije, kao što su praćenje i upisivanje oboljelih i kontakata osiguranika u skrbi, sudjelovanje u radu COVID ambulanti, sudjelovanje na trijaži na ulazima u zgrade domova zdravlja te uzimanju briseva gdje je to organizirano.

Pisane vijesti