Proces cijepljenja jednak za javni i privatni sektor zdravstva

Djelatnici u privatnom sektoru u zdravstvu uključeni su u planirana cijepljenja protiv bolesti COVID- 19 pod istim uvjetima kao i javni sektor. Isto je navedeno i u Planu uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj.

Potrebno je istaknuti da unutar I. faze cijepljenja, dinamika pristizanja cjepiva može zahtijevati da se izdvoje skupine radnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi koje predstavljaju poseban prioritet, a ti posebni prioriteti odnose se na veličinu rizika kojem su izložene pojedine djelatnosti, neovisno o javnom ili privatnom sektoru. Tako se primjerice postupcima koji generiraju aerosol, a provode se i privatno, daje poseban prioritet. Ipak dio tih posebnih prioriteta odnosi se na djelatnosti koje se ne obavljaju privatno poput hitne pomoći, intenzivističkog COVID odjela i bolničkog liječenja COVID pozitivnih osoba.
 
Ovaj pristup izjednačavanja javnog i privatnog sektora zdravstva u procesu cijepljenja temelji se na činjenici da se radi o protuepidemijskoj mjeri s ciljem zaštite zdravlja populacije, a ne samo pojedinaca odnosno zdravstvenih djelatnika koji se cijepe.
  
Privatni zdravstveni djelatnici se trebaju obratiti nadležnom zavodu za javno zdravstvo radi dogovora oko organizacije cijepljenja koja se može provoditi na slijedeće načine:
 
  • ukoliko se radi o ustanovi s većim brojem zdravstvenih djelatnika, zdravstveni djelatnici  mogu organizirati cijepljenje svojih djelatnika, kao bolnice i domovi zdravlja, a potrebu za količinom cjepiva trebaju uputiti nadležnom zavodu za javno zdravstvo
 
  • privatne zdravstvene djelatnike koji imaju vlastitu praksu, a nisu dio veće zdravstvene ustanove, upućujemo da se cijepe organizirano u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima doma zdravlja na čijem terenu rade
 
  • privatni zdravstveni djelatnici mogu se  cijepiti i u zavodu za javno zdravstvo kad zavodi počnu provoditi cijepljenje ili kod svog izabranog liječnika obiteljske medicine


Pisane vijesti