Natječaji 2021. godine

Drugi natječaj za prijavu programa zdravstvenih organizacija - ovisnost 2021

Odluka  o načinu dodjele financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2021. godinu

Datum objave: 13. rujna 2021. godine

Privremena lista za financiranje

Rok za dostavu prijava:  13. listopada 2021. godine


Natječaj za prijavu projekata udruga - ovisnost 

Odluka o načinu raspodjele financijskih sredstava za projekte udruga iz područja prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga u 2021.

Datum objave: 13. rujna 2021. godine

Privremena lista za financiranje

Rok za dostavu prijava:  13. listopada 2021. godine


Natječaj za udruge za prijavu programa - psihosocijala

Odluka o financiranju
 

Datum objave: 13. rujna 2021. godine

Privremena lista za financiranje

Rok za dostavu prijava:  13. listopada 2021. godine

 

Natječaj za prijavu programa zdravstvenih organizacija - ovisnost 2021.