56. ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE

ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE
 
  1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
Kristina Ognjenović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, zamjena člana
  1. Mirjana Vuković, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
  2. Anđelka Bedrica, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
  3. doc. dr. sc. Marinko Rade, Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj, član
  4. Marcel Medak, univ. spec. oec., Zajednica hrvatskog turizma HGK, član