Usluge u zdravstvenom turizmu
Pod pružanjem medicinskih usluga u okviru zdravstvenog turizma smatraju se preventivni dijagnostički i terapijski postupci, postupci zdravstvene njege te postupci medicinske rehabilitacije.
 
Pod pružanjem lječilišnih usluga u okviru zdravstvenog turizma smatraju se usluge kojima se pomoću prirodnih ljekovitih činitelja, uz postupke fizikalne rehabilitacijske medicine provodi preventivna zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna i bolnička rehabilitacija.
 
Pod pružanjem usluga medicinskog wellnessa u okviru zdravstvenog turizma smatraju se usluge kojima se uz primjenu preventivnih, medicinskih, dijagnostičkih i terapijskih postupaka te postupaka zdravstvene njege i medicinske rehabilitacije provode ciljani programi za očuvanje i unaprjeđenje sveukupnog zdravlja i kvalitete života.