Vijesti iz zdravstvenog turizma

Na ovim stranicama možete pratiti vijesti koje se odnose na zdravstveni turizam.

Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga ULAGANJE U MEDICINSKO-REHABILITACIJSKU OPREMU U SVRHU UNAPRJEĐENJA I PODIZANJA KVALITETE PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU – otvoren do 30. rujna 2022.
 
Odluka o donošenju Programa dodjele potpora male vrijednosti_6 6 2022
Program dodjele potpora mala vrijednosti_6 6 2022
UPUTE ZA PRIJAVITELJE_6 6 2022
 
Nacionalni plan oporavka i otpornosti pruža mogućnost kvalitetnijeg razvoja zdravstvenog turizma
Na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta ispunite upitnik pod nazivom „Baza projekata“ kako bi se kvalitetnije kreirali javni pozivi!
 
 
U sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost za sektor turizma osigurano je 2,2 milijarde kuna, pri čemu intenzitet potpore po projektu može doseći iznos od 100% sufinanciranja. Osigurana financijska sredstva dodjeljivat će se temeljem javnih poziva koje će Ministarstvo turizma i sporta raspisivati nakon usvajanja Plana, pri čemu bi 60% alociranih sredstava trebalo biti namijenjeno poduzetnicima s ciljem izravnih ulaganja u privatni sektor.
Preostali dio sredstava namijenjen je ulaganjima u javnu turističku infrastrukturu, no mogu ih koristiti i privatni poduzetnici u okviru javno-privatnog partnerstva te tako doprinijeti oporavku  gospodarstva u cjelini.
Svi projekti moraju biti povezani s reformom turističkog sektora, doprinositi zelenoj i digitalnoj tranziciji te biti primjer izvrsnosti održivog dizajna, kao i održivih tehnoloških rješenja. Jedan od kriterija za odabir projekata bit će i indeks turističke razvijenosti.
Kako bi obavijestili sve zainteresirane o mogućnostima korištenja sredstava dostupnih kroz Mehanizam za oporavak i otpornost, Ministarstvo turizma i sporta je na svojim mrežnim stranicama, na podstranici  „Nacionalni plan oporavka i otpornosti“  pripremilo i objavilo sve potrebne informacije, dokumente, edukacije/radionice, bazu projekata, B2B platformu te katalog s primjerima dobre prakse.
U cilju što bolje pripreme javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, na navedenoj podstranici nalazi se i upitnik pod nazivom „Baza projekata“ https://bazaprojekata-mints.gov.hr , koji je važno ispuniti kako bi Ministarstvo turizma i sporta steklo uvid u pripremljenost projekata turističkog sektora. U upitniku su pored općih informacija, informacija o imovinsko-pravnom statusu i pripremljenosti projektne dokumentacije, uključena i pitanja o zastupljenosti aktivnosti iz područja zelene i digitalne tranzicije.
 

Poziv pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na registraciju pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu


 


Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. – prilika za razvoj subjekata zdravstvenog turizma

Kako bi iskoristila dio sredstava osiguranih Mehanizmom za oporavak i otpornost koji je uspostavljen u veljači 2021. kao odgovor na gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa, Republika Hrvatska je pripremila vlastiti Plan za oporavak i otpornost 2021.- 2026. koji je akcijski plan projekata, mjera i reformi. Hrvatska je za svoj Plan za oporavak i otpornost 2021.-2026. osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.

U komponenti Gospodarstvo, u cilju C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma sadržana je Investicija C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti odnosi se na financiranje već pripremljenih projekata javnih ulaganja u turističku infrastrukturu te sportsko-rekreacijske centre i zone aktivnog turizma.
Ulaganja se odnose na projekte javne turističke infrastrukture kao što su posjetiteljski centri, interpretacijski centri prirodne i kulturne baštine, kupališta i terme, kongresni centri, uključujući i smještajne kapacitete i popratne sadržaje, tematske staze (ciklo, pješačke i planinarske staze, vinske rute i sl.) sportsko-rekreacijske centre i zone aktivnog turizma te ostala javna turistička infrastruktura definirana podzakonskim aktima MINTS-a. Ulaganja u sklopu ove investicije odnose se na i sadržaje i atrakcije neophodne za razvoj održivih turističkih proizvoda kao što su Wellness turizam - čija ponuda u Hrvatskoj danas obuhvaća kompleksan skup pružatelja usluga wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma i oporavka od COVID-a.

Procijenjeni trošak provedbe Investicije C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma iznosi 930.000.000 kn, a očekivano razdoblje provedbe je 2/2020. - 6/2026.
Planirana Investicija C1.6. R1-I1 predstavlja jedinstvenu razvojnu priliku subjektima zdravstvenog turizma koji pružaju usluge wellnessa, lječilišnog i medicinskog turizma transformacijom svojeg poslovanja prijavom projektnih prijedloga za ulaganja u izgradnju zdravstveno-turističkih sadržaja koji obuhvaćaju zelenu i digitalnu komponentu, posebno u destinacijama prirodnih ljekovitih činitelja. Za više informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. pogledati ovdje.