Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“

Predmet Poziva je obnova infrastrukture u području zdravstva oštećene potresima 28. prosinca 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije odnosno nadoknada sredstava operacijama u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 290.000.000,00 HRK koji je osiguran u Državnom proračunu RH a iz drugih izvora će biti osigurana sredstva za troškove operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz FSEU.
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su podijeljene na grupe:
1.            Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
2.            Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
3.            Grupa 3.: Izvedba radova
4.            Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
5.            Grupa 5.: Promidžba i vidljivost
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do
iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije  01. svibnja 2022. godine, ovisno što
nastupa ranije.
 
Sredstvima Fonda za solidarnost Europske unije mogu biti sufinancirani projektni prijedlozi koji predviđaju dovođenje zgrade u prijašnje stanje. Troškovi za ostale radove koji predstavljaju poboljšice na predmetnoj infrastrukturi biti će financirani iz drugih izvora.