Hrvatska sudjeluje u pripremi Akcijskog plana o oporavku rada s mladima

Učinci pandemije i krize koronavirusa na područje rada s mladima te kako poboljšati, ojačati i proširiti potporu nakon pandemije kao i daljnji razvoj rada s mladima diljem Europe bila je tema Konferencije o oporavku rada s mladima, koja je održana u Helsinkiju od 13. do 16. lipnja u organizaciji nacionalne agencije država članica među kojima je i Hrvatska. Tom prilikom Hrvatska je sudjelovala u raspravi na temelju istraživanja Istraživačke mreže nacionalnih agencija u području mladih RAY o tome kako je rad s mladima odgovorio na krizu, a prema čemu će se odrediti preporuke koje će biti sadržane u dokumentu naziva „Iznad oporavka: akcijski plan za rad s mladima do 2030.“

Slijedom toga, delegacija Republike Hrvatske, u sastavu predstavnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, predstavnice Ministarstva zdravstva, predstavnice Agencije za mobilnost i programe Europske unije te predstavnika mladih, daje aktivni doprinos u pripremi Akcijskog plana o oporavku rada s mladima, uz Njemačku, Francusku, Portugal i Sloveniju, s potporom Istraživačke mreže nacionalnih agencija u području mladih RAY sa sjedištem u Finskoj te uz sufinanciranje švicarske nacionalne agencije.

Ujedno je istaknuta i potreba jačanja zajednice rada s mladima, važnost brige za mentalno zdravlje mladih i podrške mladim ljudima kao i osobama koje rade s mladima. Naglašena je i potreba edukacije i treninga osoba koje rade s mladima, mladih lidera i donositelja politika te važnost razvoja digitalnih vještina i kultura. Sve navedeno podcrtava potreba prepoznavanja važnosti uloge osoba koje rade s mladima, potreba stabilnosti rada s mladima diljem Europe, na svim razinama, te stabilnog strukturnog i projektnog financiranja i istraživanja o radu s mladima.
 
Aktivnost Youth Work Recovery Conference 2021-HR-TCA-36 je sufinancirana kroz Aktivnost osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+, koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije sufinancirana sredstvima Europske unije.

Pisane vijesti