35. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice_Ugradbeni materijal za traumatologiju