Hrvatska sve bliže ostvarenju strateškog projekta Hitne helikopterske medicinske službe

„Ostvarili smo važne preduvjete za objavu postupka javne nabave te ostvarenje pune operativnosti HEMS-a do početka 2024. godine, strateškog cilja Vlade Republike Hrvatske“ izjavio je ministar Beroš nakon radnog sastanka s Glavnom upravom za potporu strukturnim reformama Europske komisije (EK) povodom predstavljanja završnog nacrta dokumentacije o nabavi usluga HEMS-a. 

Zahvaljujući ugovorenoj tehničkoj pomoći EK, intenzivnom suradnjom Ministarstva zdravstva i konzultanata ostvaren je znatan napredak u procesu pripreme postupka javne nabave. Za projekt ukupne procijenjene vrijednosti 63 milijuna eura, do sada je provedena analiza tržišta, primjera dobrih praksi drugih država članica EU-a s recentnim iskustvom nabave usluge HEMS-a od civilnih operatera, te je proveden postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U skladu s dobrom europskom praksom i procedurom javne nabave, prije objave postupka, koji je planiran  u drugoj polovini veljače 2023. godine, najavljen je dodatni krug prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima kako bi se svim dionicima na tržištu predočile manje izmjene i prilagodbe dokumentacije koje proizlaze iz prethodno prikupljenih komentara dionika koji su sudjelovali u prethodnom savjetovanju. 

„Dosadašnji uloženi napori stručnih službi Ministarstva zdravstva te tima savjetnika i predstavnika EK kojima  svjedočimo, sada postaju vidljivi i javnosti kroz značajan napredak u procesu nabave usluge  uspostave HEMS-a. U kontekstu postojećih globalnih izazova, navedeni iskoraci dovoljno govore o odlučnosti ove Vlade i zdravstvene administracije kao i EK u provedbi ovog projekta“, dodao je ministar Beroš posebno se zahvaljujući EK na podršci i vjeri u potencijale hitne medicinske službe u Hrvatskoj. 

S time se složila predstavnica glavne uprave za potporu strukturnim reformama, gđa. Saša Jenko napomenuvši da EK ponosno podržava projekt uspostave HEMS-a u okviru tehničke podrške koju financira Europska unija kroz Instrument za tehničku potporu strukturnim reformama glavne uprave Europske komisije za reforme te da je Hrvatska s ovom Vladom i administracijom zrela za nadogradnju hitnih medicinskih službi za sve građane Republike Hrvatske i njezine posjetitelje.

Prilikom izrade dokumentacije o nabavi posebna je pozornost bila posvećena potrebi uspostave HEMS-a u najkraćim mogućim rokovima, preuzimanju dobrih praksi iz drugih država članica EU-a, aspektu sigurnosti i kvalitete usluge, kao i geografskoj pokrivenosti cijelog teritorija Republike Hrvatske u okviru standarda zlatnog sata svim pacijentima. Paralelno s navedenim aktivnostima intenzivno se radi na osiguravanju i pripremi potrebne infrastrukture, kadrova i medicinske opreme.
 
 

Pisane vijesti