Beroš: Povećat ćemo odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva za najmanje 20%

''Rak debelog i završnog crijeva jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj.

Činjenica je da se i dalje najveći broj oboljelih od ove opake bolesti dijagnosticira u uznapredovalom stadiju bolesti. Stoga pokrećemo Oportunistički program u ordinacijama obiteljske medicine na razini 50% ciljane populacije kako bismo u narednih 5 godina povećali odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva za najmanje 20%'', izjavio je ministar Beroš prigodom obilježavanja Mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva u sklopu javnozdravstvene akcije pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.

Smjernice za Oportunistički program pripremila je i objavila stručna radna skupina koja uključuje Hrvatsko gastroenterološko društvo te Društvo nastavnika opće-obiteljske medicine, Hrvatsko društvo obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora, Koordinaciju hrvatske obiteljske medicine i Hrvatsku udružbu obiteljske medicine uz Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Hrvatskoj.
 
„Ako se na vrijeme otkrije, rak debelog crijeva izlječiv je u 9 od 10 slučajeva. Osim što ćemo Oportunističkim programom, koji će se provoditi u obiteljskoj medicini, dodatno motivirati i potaknuti na veći odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva za 20%, istovremeno ćemo smanjiti sveukupnu smrtnost od raka debelog i završnog crijeva za najmanje 10% unutar pet godina. Stoga u ime Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Plenkovića, ministra Beroša, Ministarstva i svoje, pozivam sve građane da ne zanemaruju pozive i redovno se odazivaju na preventivne preglede“, izjavila je državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš upozoravajući da je u Hrvatskoj rak debelog crijeva najčešći novodijagnosticirani rak s preko 3.600 novih slučajeva godišnje, a ujedno i drugi najčešći uzrok smrti od raka s 2.102 umrlih u 2021. godini.
 
Osobe mlađe od 50 godina života s jasno definiranim visokim rizikom za rak debelog i završnog crijeva kao i osobe starosti između 50 i 74 godine koje nisu dobile poziv ili se nisu odazvale na poziv unutar Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, a također imaju jasno definirani visoki rizik za rak debelog i završnog crijeva, bit će, putem prioritetne liste, direktno od strane liječnika obiteljske medicine naručene i upućene na kolonoskopiju u bolničku zdravstvenu ustanovu.
 
„U okviru reforme zdravstva uključena je i revizija Nacionalnih preventivnih programa  koja je pokazala da je potrebno napraviti izmjene u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva što upravo i činimo. Preventiva i unapređenje Nacionalnih preventivnih programa su pokrenuti - ovo su konkretna djela, a ne samo riječi. Djela koja potiču građane na aktivniju ulogu u brizi za svoje zdravlje, donose bolje ishode liječenja, i u konačnici – poboljšavaju zdravstvenu sliku nacije“, zaključio je ministar Beroš.

Izvor: Vlada

Pisane vijesti