Izviješća o provedenim javnim raspravama

Ministarstvo zdravlja održalo je internetsko savjetovanje/javnu raspravu povodom Nacrta Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.

Nacionalni plan

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 26. rujna 2014. do 26. listopada 2014. godine.

Ministarstvo zdravlja objavilo je 14. studenog 2014. godine objedinjene sažete primjedbe/prijedloge zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti na Nacrt Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2014. godine te očitovanja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih. Napominje se da su se u obzir uzimale primjedbe, odnosno prijedlozi pristigli tijekom javne rasprave, a i izvan zadanoga roka javne rasprave (sve pristigle primjedbe/prijedlozi, kao i zaključci sastanaka i rasprava održanih do zaključivanja konačnog teksta izvješća savjetovanja sa zainteresiranom javnošću uzeti su u obzir).

IZVJEŠĆE o savjetovanju sa zainteresiranom javnosti
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Izvješće_Pravilnik o ID Pravilnika o igračkama