Radne skupine

1.RADNA SKUPINA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
1.      Tomislav Dulibić, dipl. iur.,  Ministarstvo zdravstva, predsjednik
2.      prim. Željko Plazonić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, zamjenik predsjednika
3.      Izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
4.      Gordan Žanić, dipl. oec, Ministarstvo zdravstva, član
5.      Velibor Drakulić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
6.      Mr. Dubravka Jadro, dipl. iur., članica
7.      Antoaneta Bilić, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
8.      Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
9.      Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
10.  mr. sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
11.  Kristina Sekačić, struč. spec. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
12.  Lucian Vukelić, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, član
13.  Veronika Laušin, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
14.  Martina Furlan, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
15.  Nevenka Mirković, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
16.  Milka Kosanović, Hrvatska udruga poslodavaca, članica
       Marijana Filipić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjenica članice
17.  Tajana Drakulić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, članica
       Ana Milićević Pezelj, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, zamjenica članice
18.  Anica Prašnjak, Matica hrvatskih sindikata, članica
      Ivana Šepak–Robić, Matica hrvatskih sindikata, zamjenica članice
19.  mr. sc. Renata Čulinović Čaić, dr. med., Hrvatska udruga radničkih sindikata, članica
       Igor Tripalo, Hrvatska udruga radničkih sindikata, zamjenik članice
20.  Ana Kranjac Jularić, Nezavisni hrvatski sindikati, članica
        Ljiljana Oštrić Anić, Nezavisni hrvatski sindikati, zamjenica članice
21.  Sanja Martinovsky, Hrvatska obrtnička komora, članica
        Đurđica Mostarčić, Hrvatska obrtnička komora, zamjenica članice
22. Hrvoje Pauković, Hrvatski ured za osiguranje, član
      Dean Klemente Maletić,  Hrvatski ured za osiguranje, zamjenik člana
23.  Živana Radić, Udruga hrvatskih pacijenata, članica
      Marijo Drlje, dipl. oec., Udruga hrvatskih pacijenata, zamjenik članice
24.  Biserka Budigam, Sindikat umirovljenika Hrvatske, članica
      Jadranka Perasić, Matica umirovljenika Hrvatske, zamjenica članice
25.  Ivica Orač-Šukelj, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, član
       Jere Gašperov, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, zamjenik člana
26.  Tamara Kelković Benko, dipl. oec.,  Ministarstvo financija, članica
27.  Ivica Belin, Koalicija udruga u zdravstvu, član
       Vlasta Zmazek, Koalicija udruga u zdravstvu, zamjenica člana
28.  Josip Perić, dipl. iur., Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata, član
29.  Josipa Rodić, dr. med., Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite, članica
       Marija Divić, dr. med. spec. ginekologije, Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene    
       zaštite, zamjenica članice
30.  Ana Soldo, mag. pharm., Hrvatska ljekarnička komora, članica
      Ana Malović, dipl. iur., Hrvatska ljekarnička komora, zamjenica članice
31.  Ivan Raguž, dr. med., Hrvatska liječnička komora, član
       mr. sc. Ante Klaić, dipl. iur., Hrvatska liječnička komora, zamjenik člana
32.  Kristina Sinovčević, struč. spec. admin. publ., Hrvatska komora primalja, članica
      Snježana Paklec, dipl. iur., Hrvatska komora primalja, zamjenica članice
33.  Slava Šepec, dipl. medicinska sestra, Hrvatska komora medicinskih sestara, članica
        Ljiljana Lujanac, mag. iur., Hrvatska komora medicinskih sestara, zamjenica članice
34.  Jasminka Polić, mag. iur., Hrvatska komora dentalne medicine, članica
       Jasmina Verner, mag. iur., Hrvatska komora dentalne medicine, zamjenica članice
35.  Ivana Delić, spec. med. biokemije i lab. medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara,   
       članica
      doc. dr. sc. Lorena Honović, spec. med.biokemije, Hrvatska komora medicinskih biokemičara,   
      zamjenica članice
36.  Mirjana Grubišić, Hrvatska komora fizioterapeuta, članica
      Anđelka Knezović Svetec, Hrvatska komora fizioterapeuta, zamjenica članice
37.  Sanja Salamunović, Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za medicinsko laboratorijsku
        djelatnost), članica
         Jasna Matić, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, zamjenica članice
38.  Joško Žabkar, Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za zdravstveno radiološko- tehnološku
        djelatnost), član
       Goran Kutlić, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, zamjenik člana
39.  Bruno Cvetković, Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za djelatnost sanitarnog inženjerstva),
        član
       Bojana Lovreković, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, zamjenica člana
40.  Mirjana Kučina, Hrvatska komora zdravstvenih radnika (za djelatnost radne terapije), članica
       Matija Kranjčević, Hrvatska komora zdravstvenih radnika, zamjenik članice.
41. Vikica Krolo, dr. med., Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, članica
       Ljiljana Ćenan, dr. med., Koordinacija hrvatske obiteljske medicine, zamjenica članice
42. mr. Dražen Jurković, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, član
43. prof. dr. sc. Mladen Bušić, dr. med., Udruga poslodavaca u zdravstvu hrvatske, član
44. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
45. Ada Barić Grgurević, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i int. liječenja, Hrvatska  
      udruga bolničkih liječinika, članica
      dr. sc. Lana Videc Penavić, dr. med., Hrvatska udruga bolničkih liječnika, zamjenica članice
46. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 
2.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU PROVEDBE STRUČNE PROCJENE PRIJE NALAZA I MIŠLJENJA TIJELA VJEŠTAČENJA O UZROKU I POSTOTKU OŠTEĆENJA ORGANIZMA RADI OSTVARIVANJA STATUSA HRVATSKOG RATNOG VOJNOG INVALIDA PO OSNOVI BOLESTI, POGORŠANJA BOLESTI ODNOSNO POJAVE BOLESTI KAO POSLJEDICE SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE
1. prim. Željko Plazonić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2. Dinko Tandara, pomoćnik ministra, Ministarstvo hrvatskih branitelja, član
3. Ivica Akmadža, dipl. iur., Ministarstvo hrvatskih branitelja, član
4. Petra Šćukanec, mag. iur., Ministarstvo hrvatski8h branitelja, članica
5. Herman Vukušić, dr. med., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, član
6. Đurđica Blažinkov Živković, dr. med., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, članica
7. Gordana Bračić Ružić, dipl. iur., Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, članica
8. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
9. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
10. mr. sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur.,  Ministarstvo zdravstva, članica

Dokumenti

3.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O UKLANJANJU NEZAKONITE TRGOVINE DUHANSKIM PROIZVODIMA
1. prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Martina Muslim, Ministarstvo pravosuđa, članica
3. Mario Marković, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
4. Ivan Knežević, Ministarstvo poljoprivrede, član
5. Marijana Bukić, Ministarstvo financija, članica
    Vesna Bratko, Ministarstvo financija, zamjenica članice
6. dr. sc. Dijana Mayer, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
7. mr. sc. Ivona Vidić Štrac, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
8.  Stanko Kršlović, Hrvatska udruga poslodavaca, član
     Josip Lozančić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjenik člana
9. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
10. Tomislav Đidara, prof. def., Ministarstvo zdravstva, član
11. Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
12. mr. sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
13. Sandra Perčić, struč. spec. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
14. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica

Dokumenti

4.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PRIMALJSKOJ DOKUMENTACIJI U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVA
1.Deana Švaljug, bacc. med. tehn., mag. rehab. educ., primalja, Fakultet zdravstvenih studija Rijeka,   članica
2. Blaženka Sumpor, bacc. med. tehn., primalja, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, članica
3. Gordana Kucljak, primalja, Opća županijska bolnica Vinkovci, članica
5.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU I PROGRAMU STJECANJA POTREBNOG ZNANJA O SPREČAVANJU ZARAZNIH BOLESTI
1.  Katica Boban, dipl. ing. univ. spec., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2.   mr. sc. Petra Cigić, dipl. ing. bio., Ministarstvo zdravstva, članica
3.   Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
4.  Anđa Puljiz, dipl. san. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
5.  Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
6.  Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
7.  prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med., Hrvatsko epidemiološko društvo, član
8.   Goranka Petrović, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
9.   Pavle Jeličić, dr. med. univ. mag. admin. sanit., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
10.  dr. sc. Matijana Jergović, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
      Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“,   
      zamjenica članice
11.  Ana Vukmanić, Hrvatska obrtnička komora, članica
12.  Andreja Vidović, Hrvatska udruga poslodavaca, članica
        Sanja Smoljak Katić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjenica članice
13.  Marina Biškupec, Hrvatska gospodarska komora, članica
       Renata Florjanić, Hrvatska gospodarska komora, zamjenica članice
6.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PRAĆENJU ZOONOZA I UZROČNIKA ZOONOZA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM
1.  prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, predsjednica Radne skupine
2.  Ana Marija Crnić, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, zamjenica predsjednice Radne skupine
3. Ružica Vazdar, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Kristina Vuljanić, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Tatjana Burić, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
6. Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica (zamjena: Andrea Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva)
7. Iva Pem Novosel, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
8. Diana Brlek Gorski, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
9. dr. sc. Brigita Hengl, dr. med. vet., Hrvatska agencija za hranu, članica (zamjena: Dražen   Knežević, dr. med. vet. )
10.  doc. dr. sc. Andrea Humski, Hrvatski veterinarski institut, članica (zamjena: dr.sc. Marina Mikulić)
11.  Zoran Rogić, dr. med. vet., Ministarstvo poljoprivrede, član (zamjena: mr. sc. Vlatka Vrdoljak Muheljić, dr. med. vet.)
12.  Kruno Sokol, dr. med., spec. epidemiolog, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, član ( zamjena:  Tihana Šlezak, dr. med., spec. epidemiolog)
13.  prof. dr. sc. Sunčica Ljubin Sternak, dr. med., spec. med. mikrobiologije s  parazitologijom, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
( zamjena:  Ivana Lukšić, dr. med., spec. med. mikrobiologije s parazitologijom)
14.  Vanja Slavić Vrzić, dr. med., Hrvatsko epidemiološko društvo, član ( zamjena: Višnja Smilović, dr. med.)

Dokumenti

7.STRUČNA RADNA SKUPINA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA U SVRHU IZRADE NOVOG NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJI PROIZVODE OPTIČKO ZRAČENJE TE UVJETIMA I MJERAMA ZAŠTITE OD OPTIČKOG ZRAČENJA
1. Zdenko Pavković, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2. Mirjana Brkić, dipl. san. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
4. prof. dr. sc. Mirna Šitum, prim. dr. med., Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, članica
5. prof. dr. sc. Damir Veža, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, član
6. dr. sc. Dubravko Ristović, Institut Ruđer Bošković, član
8.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU NOTIFIKACIJE INFORMATIVNIH I OBRAZOVNIH MATERIJALA O PREHRANI DOJENČADI I MALE DJECE, PRAVILIMA REKLAMIRANJA I PREZENTIRANJA POČETNE HRANE TE NAČINIMA DARIVANJA INFORMATIVNOG I OBRAZOVNOG MATERIJALA O PREHRANI DOJENČADI I MALE DJECE
1. Ružica Vazdar, dipl. ing. preh. tehn., Ministarstvo zdravstva, predsjednica
2. Marija Pašalić, dipl. ing. bioteh., Ministarstvo zdravstava, članica
3. Marina Kovač, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
    Marijo Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, zamjena člana
5. Sanja Predavec, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
6. Ita Juroš, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, članica
    Valentina Šimić, Hrvatska gospodarska komora, zamjena članice
7. dr. sc. Lea Pollak, dipl. ing., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
8. prof. dr. sc. Milan Stanojević, dr. med., Povjerenstvo za zaštitu i promicanje dojenja, član
9. Denis Schmidt, Hrvatska udruga poslodavaca, član
    Nataša Negran, zamjena člana
10. dr. sc. Iva Hojsak, dr. med. spec. pedijatar, Klinika za dječje bolesti Zagreb, članica
11. Marija Batinić Sermek, dipl. ing., Ministarstvo poljoprivrede, članica
9.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O HRANI PODVRGNUTOJ IONIZIRAJUĆEM ZRAČENJU
1. prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Ružica Vazdar, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Marija Pašalić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Marina Kovač, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
    Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, zamjenik član
6. Zoran Rogić, dr. med. vet., Ministarstvo poljoprivrede, član
     mr. sc. Vlatka Vrdoljak Muheljić, dr. vet. med., zamjenica člana
7. dr. sc. Nadica Maltar Strmečki, Institut Ruđer Bošković, članica
8. dr. sc. Branka Mihaljević, Institut Ruđer Bošković, članica
9. dr. sc. Sanja Krča, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, članica
10.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA KOJIM SE PROPISUJE OVLAŠĆIVANJE SLUŽBENIH I REFERENTNIH LABORATORIJA ZA GENETSKI MODIFICIRANU HRANU I GENETSKI MODIFICIRANU HRANU ZA ŽIVOTINJE I HRANU/HRANU ZA ŽIVOTINJE KOJA MOŽE SADRŽAVATI I/ILI SE SASTOJATI ILI POTJECATI OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA
1.Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Katica Mršić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditeljice
3. dr. sc. Dušica Vujaklija, Institut Ruđer Bošković, članica
4. Ivana Ferenčak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
5. Vlatka Tomašić, dr. med. vet., Ministarstvo poljoprivrede, članica
    Vesna Bereček, dipl. ing., Ministarstvo poljoprivrede, zamjenica članice
6. dr. sc. Renata Hanzer, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, članica
7. Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
11.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O UVJETIMA PROSTORA, OPREME I OSOBLJA KOJE MORA ISPUNJAVATI LABORATORIJ ZA ISPITIVANJE, KONTROLU I PRAĆENJE GMO-A I PROIZVODA KOJI SADRŽE I/ILI SE SASTOJE ILI POTJEČU OD GMO-A
1. Valentina Zoretić-Rubes, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Katica Mršić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditeljice
3. dr. sc. Dušica Vujaklija, Institut Ruđer Bošković, članica
4. Ivana Ferenčak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
5. Vlatka Tomašić, dr. med. vet., Ministarstvo poljoprivrede, članica
    Vesna Bereček, dipl. ing., Ministarstvo poljoprivrede, zamjenica članice
6. dr. sc. Renata Hanzer, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, članica
7. Mario Vukoja, dipl. iur. Ministarstvo zdravstva, član
12.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU IZRADE I SADRŽAJU KARATA BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA TE O NAČINU IZRAČUNA DOPUŠTENIH INDIKATORA BUKE
1. Katica Boban, dipl. ing. univ. spec., Ministarstvo zdravstva
 2. Dubravka Marija Kreković, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva
3. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva
4. Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva
5. Valerija Golub, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva
13.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OVLAŠTENE I REFERENTNE LABORATORIJE ZA PREDMETE OPĆE UPORABE
1. mr. sc. Petra Cigić, dipl. ing. bio. Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Anđa Puljiz, dipl. san. Ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
4. mr. sc. Vesna Bolanča, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, članica
5. mr. sc. Ivona Vidić Štrac, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
6. Lidija Barušić, dipl. san. ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
7. Sonja Žinić, dipl. san. Ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
8. dr. sc. Nino Dimitrov, dipl. ing. kem. teh., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
9. Diana Brlek Gorski, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
10. Dubravka Marija Kreković, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
11. Mladen Meglaj, Sample control d.o.o., član
       Maja Malić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjenica člana
14.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, OSOBLJA I OPREME ZA OVLAŠĆIVANJE LABORATORIJA ZA MJERENJE RAZINE KATRANA, NIKOTINA, UGLJIKOVA MONOKSIDA I DRUGIH TVARI U DUHANSKIM PROIZVODIMA
1. prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Valentina Zoretić Rubes, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Lidija Barušić, dipl. san. ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, članica
4. dr. sc. Marinko Petrović, dipl. ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, član
5. mr. sc. Ivona Vidić Štrac, dipl. inž., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
6. dr. sc. Nino Dimitrov, dipl. ing. kem. teh., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
7. izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković, Agronomski fakultet, član
8. Antonio Zorić, dipl. ing. agronomije, Ministarstvo poljoprivrede, član
9. Damir Matejčić, dipl. ing. agronomije, Ministarstvo poljoprivrede, član
10.  Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
11.  Mario Vukoja, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
12.  Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
13.  Andreja Bičanić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica

Dokumenti

15.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U RH
1. Božica Šarić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, predsjednica
2. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Ksenija Dugi, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
16.RADNA SKUPINA ZA IZRADU PODZAKONSKIH PROPISA SUKLADNO ZAKONU O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
1. Božica Šarić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
2. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
3. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
4. Višnja Grgurić Štimac, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
5. Kristina Hrgar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
6. Elleonora Baluch, Ministarstvo unutarnjih poslova, članica
     Ana Šutalo, Ministarstvo unutarnjih poslova, zamjenica članice
7. Marijana Dumančić, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica
8. Sandra Orešić, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
9. Miroslav Horvat, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
10. Ljerka Vulić, Ministarstvo unutarnjih poslova, članica

Dokumenti

17.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KLINIKE I KLINIČKI BOLNIČKI CENTRI ZA DODJELU NAZIVA NACIONALNA BOLNICA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Kristina Hrgar, dipl. iur., članica
 5. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 6. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 7. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 8. Mira Vlahov, dipl. iur., članica
 9. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica
18.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA UREDBE O MJERILIMA I NAČINU ISPLAZE DODATKA ZA NATPROSJEČNE REZULTATE RADNIKA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Gordan Žanić, dipl. oec., član
 4. Velibor Drakulić, dr. med., član
 5. Antoaneta Bilić, dipl. oec., članica
 6. Marija Pećanac, dipl. iur., članica
 7. Danica Kramarić, dr. med., članica
 8. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 9. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., članica,
 10. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur., članica
19. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O MJERILIMA I CJENIKU ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Zdravko Batarilo, dipl. med. tehn., član,
 5. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 6. Gordana Mustač, dipl. iur., članica
 7. Leila Avdić, struč. spec. admin. publ., članica
20.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM
 1. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., članica
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Zdravko Batarilo, dipl. med. tehn., član,
 5. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 6. Kristina Sekačić, struč. spec. admin. publ., članica
21. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA NACIONALNOG PLANA SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Danica Kramarić, dr. med., članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 5. Dunja Skoko-Poljak., članica
 6. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 7. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 8. Ana Malenica, dr. med. dent., članica
 9. Kristina Sekačić, struč. spec. admin. publ., članica
22. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O GRANAMA SPECIJALIZACIJE , TRAJANJU I PROGRAMU SPECIJALIZACIJA I UŽIH SPECIJALIZACIJA TE AKREDITACIJSKIH PODRUČJA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Danica Kramarić, dr. med., članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 5. Dunja Skoko-Poljak., članica
 6. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 7. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 8. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 9. Marija Hađina, dipl. iur., članica
 10. Sanja Predavec, dr. med., članica
 11. Višnja Grgurić-Štimac, dr. med. dent., članica
 12. Kristina Sekačić, struč. spec. admin. publ., članica
23. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O POČETKU,ZAVRŠETKU I RASPOREDU RADNOG VREMENA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ORDINACIJI U MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE
 1. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., članica
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Dunja Skoko-Poljak., članica
 5. Ksenija Dugi, dipl. iur., članica
 6. Višnja Grgurić-Štimac, dr. med. dent., članica
 7. Ivan Ujdur, mag. rel. int., član
 8. Marija Pećanac, dipl. iur., članica
 9. Ana Ćalušić Salapić, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 10. Melinda Majksner, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, zamjena članice
24.RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. prim. Vera Katalinić Janković, dr. med., članica
 3. dr. Mate Car, PhD DIC, član
 4. Danica Kramarić, dr. med., članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 6. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 7. Mirela Bušić, dr. med., članica
 8. Sanja Predavec, dr. med., članica
 9. Sandra Perčić, spec. admin. publ., članica
 10. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., specijalist javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 11. Sanjica Dolovski, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 12. Maja Vajagić, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica 
25. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PLANA I PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. prim. Vera Katalinić Janković, dr. med., članica
 3. dr. Mate Car, PhD DIC, član
 4. Danica Kramarić, dr. med., članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 6. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 7. Mirela Bušić, dr. med., članica
 8. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., članica
 9. Sanja Predavec, dr. med., članica
 10. Sandra Perčić, spec. admin. publ., članica
 11. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., specijalist javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 12. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 13. Sanjica Dolovski, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 14. Maja Vajagić, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
26. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KADROVSKIM STANDARDIMA ZA ODREĐIVANJE TIMOVA NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., članica
 3. Sanja Predavec, dr. med., članica
 4. Štefica Major, dipl. iur., članica
 5. Jelka Lesar, dipl. iur.,  članica
 6. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 7. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., članica
 8. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica
27. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA NACIONALNOG REGISTRA PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE TE O PODACIMA KOJE SADRŽI REGISTAR
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., članica
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 5. Vesna Lončar, dipl. iur., članica
 6. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., članica
 7. Jelena Bratanić, upravna referentica, članica
 8. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica
 9. Mario Trošelj, dr. med., specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 10. dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med., specijalist javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 11. Dubravka Pezelj Duliba, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
28. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA BOLNICA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Kristina Hrgar, dipl. iur., članica
 5. Ksenija Dugi, dipl.iur., članica
 6. Nataša Starešinčić, dipl. physioth., članica
 7. Ivan Ujdur, mag. rel. int., član
 8. Hrvoje Šušković, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, član
 9. Sandra Mihel, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
29. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O OBLICIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENOG TURIZMA TE STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE
 1. Marcel Medak, univ. spec. oec., Zajednica zdravstvenog turizma, HGK, voditelj
 2. Mirjana Vuković, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditelja
 3. prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb, članica
 4. prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Medicinski fakultet Sveučilišta Zagreb, članica
 5. prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, Medicinski fakultet Sveučilišta Zagreb, članica
 6. Kristijan Zulle, mag. phisio, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, član
 7. doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, predsjednik Klastera Kvarnera Rijeka, član
 8. Ognjen Bagattin, MBA, Poliklinike Bagattin Zagreb, član
 9.  Đurđica Šimičić, dipl. oec. Jadranka hoteli d.o.o., Mali Lošinj, članica
 10.  doc. dr. sc. Marinko Rade, Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim Martin Horvat“, Rovinj, član
 11. Radovan Čepelak, dipl. ing., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 12. Marija Katušić, str. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, administrativna tajnica
30. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE PRIVATNE PRAKSE U ORDINACIJI U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Danica Kramarić, dr. med., članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 5. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 6. Vesna Sokol, dr. med., članica
 7. Vesna Lončar, dipl. iur., članica
 8. Štefica Major, dipl.iur., članica
 9. Jelka Lesar, dipl. iur., članica
 10. Leila Avdić, struč. spec. admin. publ., članica
31. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Danica Kramarić, dr. med., članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 5. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 6. Vesna Sokol, dr. med., članica
 7. Vesna Lončar, dipl. iur., članica
 8. Štefica Major, dipl.iur., članica
 9. Jelka Lesar, dipl. iur., članica
 10. Leila Avdić, struč. spec. admin. publ., članica
32. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Danica Kramarić, dr. med., članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 5. Dunja Skoko Poljak, dr. med., članica
 6. Vesna Sokol, dr. med., članica
 7. Vesna Lončar, dipl. iur., članica
 8. Štefica Major, dipl.iur., članica
 9. Jelka Lesar, dipl. iur., članica
 10. Leila Avdić, struč. spec. admin. publ., članica
33. RADNA SKUPINA ZA IZRADU PRIJEDLOGA MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Sanjica Dolovski, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 3. Melinda Majksner, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 4. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Dunja Skoko Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Višnja Grgurić Štimac, dr. med. Dent., Ministarstvo zdravstva članica
 9. Hrvoje Šušković, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, član 
 10. Kristina Sekačić, univ. mag. admin. sanit., Ministarstvo zdravstva, članica
34. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU POKOPA TE OBRASCU SUGLASNOSTI ZA POKOP POSMRTNIH OSTATAKA MRTVOROĐENOG DJETETA
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. prim. Vera Katalinić-Janković, dr. med., Ministarstvo zdravstva, zamjenica predsjednika
 3. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Mia Popović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Spomenka Uremović, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. prof. dr. sc. Vedrana Petrovečki. dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 9. dr. sc. Marijan Erceg, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 

 
35. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA DENTALNE MEDICINE
 1. prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent., spec. pedodont, Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za stomatologiju, voditelj
 2. doc. dr. sc. Danijela Kalibović Govorko, dr. med. dent., spec. endodoncije i restaurat. dentalne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Studij dentalne medicine, članica
 3. doc. dr. sc. Ivana Medvedec Mikić, dr. med. dent., spec. endodoncije i restaurat. dentalne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Studij dentalne medicine, članica
 4. doc. dr. sc. Vlatka Leinert, dr. med. dent., spec. dentalne protetike, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij dentalne medicine, članica
 5. prof. dr. sc. Sonja Ribarić Pezelj, dr. med. dent., spec. oralne medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij dentalne medicine, članica
 6. Vesna Sokol, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Višnja Grgurić Štimac, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Marija Hađina, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Marija Pederin, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 


 
36. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., pomoćnik ministra, Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Darijo Jurišić, mag. iur., Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, član
 5. mr. sc. Jasna Divić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, članica,   -Tomislav Židov, mag. iur., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, zamjenik članice
 6. Darko Grac, dipl. ing., Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 7. Robert Čop, dipl. iur., Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 8. Marijana Dumančić, dipl. socijalna radnica, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica
 9. Branimir Šutalo, prof., Grad Zagreb, član
 10. Ratmir Džanić, dipl. ing., Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, član


 
37. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA CENTRA IZVRSNOSTI I STANDARDIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Kristina Hrgar, dipl. iur., članica
 5. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 6. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 7. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 8. Gordana Mustač, dipl. iur., članica
 9. Mira Vlahov, dipl. iur., članica
 10. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica  
38. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KLINIKE, KLINIČKE BOLNICE I KLINIČKI BOLNIČKI CENTRI ZA DODJELU NAZIVA KLINIČKA USTANOVA I MJERILIMA ZA DODJELU NAZIVA SURADNA USTANOVA
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., voditelj
 2. izv. prof. prim., dr. sc. Vili Beroš, dr. med., član
 3. Jasminka Hlupić, dr. med., članica
 4. Kristina Hrgar, dipl. iur., članica
 5. Zdravko Batarilo, dipl. med. teh., član
 6. Ana Pravdić, dipl. iur., članica
 7. Marija Pederin, dipl. iur., članica
 8. Gordana Mustač, dipl. iur., članica
 9. Mira Vlahov, dipl. iur., članica
 10. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., članica
39. RADNA SKUPINA ZA IZRADU PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA I VISINU NAKNADE U VEZI S UTVRĐIVANJEM ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI I PRAVILNIKA O NAČINU IZVJEŠĆIVANJA NADLEŽNOG TIJELA O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA VLASNIKA ORUŽJA KOJE UTJEČE NA ZDRAVSTVENU SPOSOBNOST ZA POSJEDOVANJE ORUŽJA
 1. izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Ana Malenica, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Ksenija Dugi, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Ivana Muštra, Ministarstvo unutarnjih poslova, članica, Nataša Prišlin, Ministarstvo unutarnjih poslova, zamjena članice
 6. Dragoslav Topić, Ministarstvo unutarnjih poslova, član, Marijo Paj, Ministarstvo unutarnjih poslova, zamjena člana
 7. dr. sc. Valerija Bralić Lang, dr. med., Hrvatska liječnička komora, članica
 8. Ljiljana Jurković, dr. med., Hrvatska liječnička komora, članica
 9. doc. dr. sc. Tomislav Madžar, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, član
 10. Tomislav Furlan, dr. med. spec., Hrvatsko društvo za medicinu rada i sporta, član
 11. mr. sc. Vladimir Bergman, Ministarstvo branitelja, član
 12. Ivica Akmadža, Ministarstvo branitelja, član
 13. mr. sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 14. Andreja Rožić Dizdar, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 15. prof. dr. sc. Željko Verzak, dr. med. dent., Hrvatski lovački savez, član,
            prof. dr. sc. Hrvoje Lalić, dr. med. spec., Hrvatski lovački savez, zamjena člana
40. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA
 1. prim. Vera Katalinić-Janković, Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. Valentina Zoretić-Rubes, Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditeljice
 3. Katica Mršić, Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Tomislav Petrović, Ministarstvo poljoprivrede, član, -Ivica Delić, Ministarstvo poljoprivrede, zamjenik člana
 5. Hrvoje Radovanović, Zelena akcija, član, -Željka Leljak Gracin, Zelena akcija, zamjenica člana
 6. Renata Hanzer, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, članica, -Vlatka Jurković, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, zamjenica članice
 7. Ita Juroš, Hrvatska gospodarska komora, članica, -Valentina Šimić, Hrvatska gospodarska komora, zamjenica članice
 8. Andreja Jakovac, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, članica, -Matea Pranjić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, zamjenica članice
 9. Ivana Jelenić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, članica, -Dubravka Stepić, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, zamjenica člana
 10. Bojan Vidović, Ministarstvo zdravstva, član, -Mario Vukoja, Ministarstvo zdravstva, zamjenik člana
41. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI IGRAČAKA
 1. Dubravka Marija Kreković, dipl. ing. preh. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
 2. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
 3. Valerija Golub, dipl. san. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. mr. sc. Ivona Vidić Štrac, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 5. mr. Gordana Pehnec Pavlović, Hrvatska gospodarska komora, članica 
42. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROCJENI ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA

1.    izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2.    prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med., Hrvatska liječnička komora, član
3.    prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med., Hrvatski liječnički zbor, član
4.    Tea Strbad, dr. med., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
5.    Hrvoje Šušković, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, član
6.    Romana Katalinić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
7.    mr. sc. Jasminka Katić-Bubaš, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
8.    Marija Pećanec, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
9.    dr. sc. Mirjana Huić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
10.  Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica


 
43. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O AKREDITACIJSKIM STANDARDIMA ZA BOLNIČKE ZDRAVSTVENE USTANOVE I NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O AKREDITACIJSKOM POSTUPKU

1.    izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
2.    Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
3.    Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
4.    Kristina Hrgar, dipl. iur. Ministarstvo zdravstva, članica
5.    Romana Katalinić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
6.    Mia Popović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
7.    mr. sc. Nada Vađić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
8.    Ljubica Lodeta Hoch, dr. med. vet., Ministarstvo zdravstva, članica
9.    Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
10. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
11. Višnja Antolković Ilić, dipl. inform., Ministarstvo zdravstva, članica
12. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
13. Sandra Mihel, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
14. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 
44. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O STANDARDIMA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. prim. dr. Milivoj Novak, dr. med., KBC Zagreb, član
 3. doc. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med., KBC Zagreb, članica
 4. dr. sc. Sandra Oslaković, dr. med., Županijska bolnica Čakovec, članica
 5. prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić, dr. med., KBC Osijek, članica
 6. prof. dr. Jasenka Škrlin, dr. med., KBC Dubrava, članica
 7. mr. sc. Vesna Ćerfalvi, dr. med., KBC Sestre milosrdnice, članica
 8. Lena Vranjković Petri, dr. med., KBC Split, članica
 9. Marin Repustić, dipl. med. tech., OB dr. Ivo Pedišić Sisak, član
 10. Slava Šepec, dipl. ms., Hrvatska komora medicinskih sestara, članica
 11. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. mr. sc. Dubravka Teskera, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Carmen Hadžić Kostrenčić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 
 
45. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O PROCESNIM, TEHNIČKIM, ORGANIZACIJSKIM I SEMANTIČKIM STANDARDIMA OBRADE PODATAKA ZA STRUČNA I POSLOVNA PODRUČJA U ZDRAVSTVU
 1. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, zamjenik voditelja
 3. Gordana Mustač, Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 5. Marko Brkić, mag. soc., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Mladen Novosel, dipl. ing., Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, član
 7. doc. dr. sc. Kristina Fišter, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, članica
 8. Zoran Zorica, struč. spec. ing. techn. inf., Hrvatski zavod za hitnu medicinu, član
 9. Slobodan Romac, dipl. ing., Hrvatsko udruženje za automatsku identifikaciju, elektroničku razmjenu podataka i upravljanje poslovnim procesima (GS1 Croatia), član
 10. doc. dr. sc. Miroslav Končar, dipl. ing., Udruga Health Level Seven Hrvatska (HL7 Hrvatska), član
 11. Ivan Pristaš, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 12. Tomislav Benjak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 13. Marko Brkić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 14. Ivan Cerovečki, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
46. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA STRUČNOG NADZORA NAD RADOM PRUŽATELJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I DRUGIH OVLAŠTENIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA U PODRUČJIMA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI, UPRAVLJANJA ZDRAVSTVENOM INFORMACIJSKOM INFRASTRUKTUROM I PRIMJENOM OBVEZUJUĆIH OBRADA PODATAKA ZA STRUČNA I POSLOVNA PODRUČJA U ZDRAVSTVU
 1. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Višnja Antolković Ilić, dipl. inf., Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditelja
 3. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 4. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 5. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Mirjana Tadić, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
47. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA E-KARTONA
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 3. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 4. dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med., spec. javnog zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 5. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Marko Brkić, mag. soc., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 7. Željka Draušnik, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 8. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Višnja Grgurić Štimac, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Bojana Budimir, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el., Ministarstvo zdravstva, član
48. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O OPSEGU I SADRŽAJU TE NAČINU VOĐENJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 3. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 5. Ivan Cerovečki, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Željka Draušnik, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 7. Sanja Predavec, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. Vesna Sokol, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
49. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O KRIVOTVORENJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KAŽNJIVIM DJELIMA KOJA UKLJUČUJU PRIJETNJE JAVNOM ZDRAVLJU
 1. Marija Pećanac, Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. Gordana Gregorović, Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Dragutin Perina, Ministarstvo zdravstva, član
 4. Marija Filipović, Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Helena Hušnjak, Ministarstvo pravosuđa, član
 6. Marko Vrkljan, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 7. Miljenko Vuić, Ministarstvo poljoprivrede, član, Iva Gruden Zdunić, Ministarstvo poljoprivrede, zamjena člana
 8. Ines Živčić, Ministarstvo financija, Carinska uprava, članica
 9. Rajka Truban Žulj, Agencija za lijekove i medicinske proizvode, članica
 10. Žana Rebac Jirouš, Hrvatska udruga poslodavaca, članica, Antoaneta Perić, Hrvatska udruga poslodavaca, zamjena članice
50. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU OBRADE PODATAKA U CEZIH-U, NAJS-U I DRUGIM ZDRAVSTVENIM NACIONALNIM I INSTITUCIONALNIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA U ZDRAVSTVU, NAČINU ČUVANJA I ZAŠTITE ZDRAVSTVENIH PODATAKA I IZRADE ZDRAVSTVENIH POKAZATELJA, STANDARDIZIRANE OBRASCE ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU ZDRAVSTVENIH PODATAKA, SADRŽAJ, POPIS I OPIS ZDRAVSTVENIH REGISTARA I EVIDENCIJA U PODRUČJU ZDRAVSTVA
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Jelena Curać, dipl. ing., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 3. Arna Bogadi, dipl. iur., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 4. dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 5. doc. dr. sc. Ivan Benjak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 6. Marko Brkić, mag. sociologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
 7. Dejan Vukelić, dipl. ing., Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, član
 8. mr. sc. Hrvoje Belani, dipl. ing. el., Ministarstvo zdravstva, član
 9. Igor Sušić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 10. Vesna Lončar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 11. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Branka Grantverger, mr. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
51. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA
 1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
 2. Petra Horvat, mag. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Božica Marković, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, članica, Dražen Miloloža, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, zamjena članice
 4. Senka Janjanin Krklješ, dipl. iur., Ministarstvo turizma, članica
 5. Joso Smolić, Hrvatska obrtnička komora, član, Krešimir Tomić, dipl. ing., Hrvatska obrtnička komora, zamjena člana
52. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) br. 528/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA
1.         Dubravka Marija Kreković, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
2.         mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
3.         Silva Kajić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
4.         Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
5.         mr. sc. Renata Florjanić, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, članica
6.         mr. sc. Rajka Turk, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, članica
7.         Zdravko Lovrić, univ. mag. pharm., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
53. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA PRIZNAVANJE MEĐUNARODNE AKREDITACIJE

 
 
 1. prim. Željko Plazonić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, član
 3. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Kristina Hrgar, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 7. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, članica
 8. mr. sc. Nada Vađić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 9. Ljubica Lodeta Hoch, dr. med. vet., Ministarstvo zdravstva, članica
 10. Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
54. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. GODINE O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) br. 1907/2006
 1. Dubravka Marija Kreković, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
 2. mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Romana Grizelj, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
 5. mr. sc. Renata Florjanić, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, članica
 6. mr. sc. Rajka Turk, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, članica
 7. Zdravko Lovrić, univ. mag. pharm., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
55. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA
 1. Dubravka Marija Kreković, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
 2. mr. sc. Ivana Vrhovac Filipović, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Silva Kajić, dipl. ing., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
 5. mr. sc. Renata Florjanić, dipl. ing., Hrvatska gospodarska komora, članica
 6. mr. sc. Rajka Turk, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, članica
 7. Zdravko Lovrić, univ. mag. pharm., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, član
56. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU AKTIVNOSTI UTVRĐENIH PLANOM I PROGRAMOM MJERA ZA OSIGURANJE, UNAPRJEĐENJE, PROMICANJE I PRAĆENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. prim. dr. Milivoj Novak, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. doc. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med., Klinički bolnički centar Zagreb, članica
 4. dr. sc. Sandra Oslaković, dr. med., Županijska bolnica Čakovec, članica
 5. prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić, dr. med., Klinički bolnički centar Osijek, članica
 6. prof. dr. Jasenka Škrlin, dr. med., KB Dubrava, članica
 7. mr. sc. Vesna Ćerfalvi, dr. med., Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, članica
 8. Lena Vranjković Petri, dr. med., Klinički bolnički centar Split, članica
 9. Marin Repustić, dipl. med. tech., Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, član
 10. Slava Šepec, dipl. ms., Hrvatska komora medicinskih sestara, članica
 11. Jasminka Hlupić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 12. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 13. mr. sc. Dubravka Teskera, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 14. Carmen Hadžić Kostrenčić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 15. Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
57. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PLANA I PROGRAMA MJERA ZA OSIGURANJE, UNAPRJEĐENJE, PROMICANJE I PRAĆENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 1. izv. prof. prim. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. dr. sc. Mirjana Huić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Marija Pećanac, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. mr. sc. Nada Vađić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Carmen Hadžić Kostrenčić, mag. pharm., Ministarstvo zdravstva, članica
 6. Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
58. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O SANITARNO-TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM UVJETIMA BAZENSKIH KUPALIŠTA TE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI BAZENSKIH VODA
 1. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, voditelj
 2. Mislav Hajčić, dipl. san. ing., Ministarstvo zdravstva, član
 3. dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 4. Vera Santo, dipl. ing. preh. tehn., Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, članica
 5. Miodrag Novosel, univ. spec. men. sporta, GP Ekom d.o.o., Čakovec
59. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA MJERA RADI SPRJEČAVANJA NASTANKA OZLJEDA OŠTRIM PREDMETIMA
 1. Maja Cvetojević, mag. biol. mol., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 3. Marijana Pavlić, prof., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Gordana Mustač, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica
 5. Katarina Zahrijev Vukšinić, dr. med. spec. med. rada i sporta, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 6. prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., spec. epidemiologije, Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko epidemiološko društvo, članica
60. RADNA SKUPINA ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU UVJETA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA, BRODICA I JAHTI
 1. Ana Malenica, dr. med. dent., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. Ana Marija Batinović, dipl. ing., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, članica
 3. Ivona Anić, mag. iur., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, članica
 4. Milena Matulić, dr. med. spec.,  Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada, članica
 5. Neven Varljen, dr. med. spec., Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za medicinu rada, član
 6. Ksenija Dugi, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, članica