O Ministarstvu

Vizija

Zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj će unaprijediti kvalitetu života i stvoriti
uvjete za gospodarski rast kroz očuvanje i unapređenje zdravlja svakog pojedinca i
cijele populacije. Poštujući činjenicu da na zdravlje utječe veliki broj čimbenika izvan
sustava zdravstva, zdravstveni sustav ojačat će svoj kapacitet za suradnju s drugim
sektorima i unaprijediti vlastiti kapacitet za preoblikovanje kako bi se odgovorilo na
nove zdravstvene izazove i potrebe stanovništva.
Zdravstveni sustav Republike Hrvatske će na djelotvoran i racionalan način provoditi
mjere zaštite i unapređenja zdravlja te liječenja i rehabilitacije bolesnika pri čemu će
se uvijek voditi znanstveno utemeljenim spoznajama. Sustav će bolesnicima dati
središnju i aktivnu ulogu, a temeljit će se na visokim etičkim i moralnim normama.
 

Misija

Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva, uključujući kao posebnu
skupinu radno sposobnu populaciju kroz zaštitu javnozdravstvenog interesa, rano
prepoznavanje rizika bolesti i profesionalnih bolesti vezanih uz rad, sprečavanje
bolesti, ozljeda na radu te liječenje i rehabilitaciju bolesnih.
 

Ciljevi

  • Opći cilj: zaštita, unapređenje i očuvanje zdravlja
  • Posebni ciljevi:
    • Dostupnija zdravstvena zaštita
    • Razvijen sustav kvalitete zdravstvene zaštite
    • Zaštita javnozdravstvenog interesa
    • Učinkovitije upravljanje financijskim resursima u zdravstvu