O Ministarstvu

Vizija

Zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj će unaprijediti kvalitetu života i stvoriti uvjete za gospodarski rast kroz očuvanje i unapređenje zdravlja svakog pojedinca i cijele populacije. Poštujući činjenicu da na zdravlje utječe veliki broj čimbenika izvan sustava zdravstva, zdravstveni sustav ojačat će svoj kapacitet za suradnju s drugim sektorima i unaprijediti vlastiti kapacitet za preoblikovanje kako bi se odgovorilo na nove zdravstvene izazove i potrebe stanovništva. 

Zdravstveni sustav će na djelotvoran i racionalan način provoditi mjere zaštite i unapređenja zdravlja te liječenja i rehabilitacije bolesnika pri čemu će se uvijek voditi znanstveno utemeljenim spoznajama. Sustav će bolesnicima dati središnju i aktivnu ulogu, a temeljit će se na visokim etičkim i moralnim normama.
 

Misija

Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva kroz zaštitu javnozdravstvenog interesa, rano prepoznavanje rizika bolesti, sprečavanje bolesti, liječenje i rehabilitaciju bolesnih.
 

Ciljevi


Ministarstvu dodijeljen Certifikat ISO 9001

Ministarstvo zdravlja dobilo je 18. veljače 2015. certifikat ISO 9001: 2008 za sustav upravljanja kvalitetom. Certifikat je ministru Vargi uručio direktor certifikacijske kuće DNV GL Ranko Režek.

Certifikatom je potvrđena kvaliteta u upravljanju sustavima zaštite i promocije zdravlja, planiranja i organiziranja sustava zdravstvene skrbi i implementacija postupaka za ostvarivanje prava građana u skladu s propisima u zdravstvu.