Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom

Pravilnik za prijavu djelatnosti materijala i predm koji dolaze u nep dodir s hranom_NN 3 14

OBAVIJEST VEZANO ZA PRIJAVU DJELATNOSTI UVOZA, PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE MATERIJALA I PREDMETA KOJI DOLAZE U NEPOSREDNI DODIR S HRANOM

Sukladno Pravilniku o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom („Narodne novine“, broj 3/14) svaki subjekt u poslovanju s materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom a koji obavlja djelatnost proizvodnje i/ili uvoza i/ili distribucije, obvezan je prijaviti djelatnost na propisanom obrascu.

Ministarstvo zdravlja izdaje Potvrdu o prijavi djelatnosti nakon podnošenja zahtjeva.

Obrazac nisu obvezni podnositi:

Pravne ili fizičke osobe koje se bave maloprodajom;
Pravne ili fizičke osobe koje isključivo uvoze ili distribuiraju sirovine za proizvodnju materijala i/ili predmeta (npr. monomeri, polimeri i sl.)

Ukoliko je pravna ili fizička osoba i distributer i uvoznik, može se izvršiti prijava na jednom obrascu, ali na način da se označe obje funkcije.

Kako poslati ispunjeni obrazac?

Uz ispunjeni obrazac potrebno je priložiti kopiju izvoda iz sudskog registra ili obrtničkog registra kojim se dokazuje svojstvo pravne osobe, ili obrtnica

- upravnu pristojbu u iznosu od 40,00 kuna sukladno tar. br. 1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12 i 19/13).

Propisno ispunjen obrazac sa pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:

Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Odjel za predmete opće uporabe i zaštitu od buke, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb.