ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1322/2023 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O AGENCIJI EUROPSKE UNIJE ZA DROGE (EUDA) I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 1920/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O EUROPSKOM CENTRU ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA (EMCDDA)

  1. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
  2. Bojan Vidović, dipl. iur., Ministarstvo zdravstva, član
  3. Ana Fistrić, bacc. admin. publ., Ministarstvo zdravstva, članica
  4. Vedran Soldo, mag. oec., Ministarstvo zdravstva, član
  5. Sanja Mikulić, dipl. iur., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
  6. Lidija Vugrinec, dipl. krim., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica

Odluka o osnivanju RS