Izuzetni rezultati transplantacijskog programa

Slika /Vijesti/2016/darivanje-organa-13e482acb24acd10a19bd6dd4299b57b_view_article.jpg

I u prošloj godini Nacionalni transplantacijski program "Novi život na dar" bilježi vrhunske rezultate

Sa stopom od 39 darivatelja na milijun stanovnika Hrvatska je, uz Španjolsku, jedina zemlja na svijetu koja je dosad uspjela ostvariti tako visoku stopu darivatelja.
Preliminarni podaci za 2015. godinu pokazuju povećanje broja darivatelja organa za 13 posto te broja transplantacija organa za 10 posto u odnosu na prošlu godinu.
Zahvaljujući plemenitoj odluci o darivanju organa 169 preminulih darivatelja,  priliku za presađivanje organa dobilo je 399 pacijenata na listi čekanja.  Odraz je to solidarnosti i visoke osviještenosti naših građana o važnosti osobne odluke svakog pojedinca o darivanju organa poslije smrti.
Izuzetan angažman svih bolnica u provedbi donorskog programa jedan je od ključnih razloga takvog uspjeha. Kao najuspješnije donorske bolnice u prošloj godini istaknule su se KBC Rijeka s 31 darivateljem organa, KBC Split s 23 te OB Varaždin s 18 darivatelja organa.
Tijekom 2015. godine presađeno je 213 bubrega, 141 jetara, 37 srca i 8 gušterača.
Transplantacijski zahvati uspješno su realizirani u pet licenciranih transplantacijskih centara i to KB Merkur (188 transplantacija), KBC Zagreb (147), KBC Rijeka (30), KB Dubrava (14) i KBC Osijek (12 transplantacija). Kvaliteta transplantacijskih zahvata, zahvaljujući iskusnim multidisciplinarnim transplantacijskim timovima, na razini je najboljih EU centara.
 „Naši rezultati  plod su višegodišnjih napora i entuzijazma velikog broja zdravstvenih radnika te sustavne podrške Ministarstva, kao nacionalnog koordinacijskog i regulatornog tijela, razvoju ovog programa. Zahvaljujući cijelom nizu poticajnih mjera, posljednjih 6 godina, u samom smo svjetskom vrhu prema stopi darivatelja i transplantiranih organa“, rekla je nacionalna koordinatorica za transplantacijski program dr. Mirela Bušić. Također je istaknula kako su u stvaranju pozitivnog ozračja i kulture darivanja organa važnu ulogu odigrali mediji,  Hrvatska donorska mreža i sami pacijenti -primatelji organa (Hrvatska transplant udruga).
„ Podrška javnosti prema darivanju organa je, u našoj zemlji, neupitna. Članovi obitelji, u većini slučajeva, nastoje poštivati želju preminule osobe o darivanju organa, a nerijetko i sami iniciraju razgovor o toj temi.  Time iskazuju  povjerenje  i uvelike olakšavaju posao zdravstvenim radnicima, a svi pacijenti koji prime taj dar, vječno su im na tome zahvalni“, zaključila je dr. Bušić.
 

Pisane vijesti