Konferencija „Strategija održivosti Europske unije u području kemikalija za prelazak na netoksični okoliš“

  • Slika /2023 slike/20230516_123411.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Konferencija „Strategija održivosti Europske unije u području kemikalija za prelazak na netoksični okoliš“, u organizaciji Ministarstva zdravstva, održana je dana 16. svibnja 2023., u Hilton Garden Inn, u Zagrebu.

Konferencija je održana s ciljem podizanja razine svijesti u području sigurne i održive uporabe kemikalija, a u kontekstu donesene EU Strategije održivosti za kemikalije koja je okupila brojne predstavnike nadležnih tijela državne uprave, znanstvenih i stručnih institucija, kemijske industrije te nadležne inspekcije. Uz predstavnike Ministarstva zdravstva na konferenciji sudjelovali su i predstavnici Europske agencije za kemikalije (ECHA), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Državnog inspektorata te brojni predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata.
 
U pozdravnom govoru ministar zdravstva, izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ukazao je na važnost europske Strategije održivosti za kemikalije kao temelj za smanjenje izloženosti ljudi i okoliša opasnim kemikalijama te zaštiti javnog zdravlja od negativnih učinaka kemikalija te izrazio podršku daljnjim regulatornim i znanstvenim aktivnostima te aktivnostima kemijske industrije u nastojanjima postizanja ciljeva sigurne uporabe kemikalija i proizvoda u kojima se one nalaze.  
 
Voditeljica Službe za javnozdravstvenu zaštitu, mr. sc. Romana Mrković, naglasila je kako se boljim poznavanjem i učinkovitijim zakonodavnim okvirom na području kemikalija i biocidnih proizvoda promiče zaštita zdravlja potrošača i radnika, a industriju potiče na razvoj sigurnijih alternativnih rješenja. Predstavnik Europske agencije za kemikalije (ECHA) zahvalio je Ministarstvu zdravstvu na provedbi aktivnosti vezanih uz podizanje razine svijesti o ciljevima EU Strategije održivosti za kemikalije te je izvijestio o trenutnim aktivnostima ECHA-e u provedbi strategije, a posebno u dijelu ograničavanja tvari posebno zabrinjavajućih svojstava.
 
Tijekom konferencije predstavljene su inicirane promjene europskih uredbi iz područja kemikalija, znanstvene aktivnosti u Republici Hrvatskoj vezanima za procjenu rizika i aktivnostima u području istraživanja te učinaka nanomaterijala, kombiniranih učinaka smjesa i endokrinih disruptora na zdravlje ljudi te su predstavljene nove obveze za gospodarske subjekte koje proizlaze iz aktualnog zakonodavnog okvira.
 
Nakon rasprave, na konferenciji je zaključeno da je održavanje ovakve konferencije kvalitetan temelj zajedničkog djelovanja svih dionika u smjeru ostvarivanja ciljeva iz europske strategije te da novostečena znanja pridonose osvješćivanju o obvezama i motiviranju na daljnje aktivnosti kojima je cilj zaštita javnog zdravlja i okoliša od negativnih učinaka koje kemikalije mogu uzrokovati.


Pisane vijesti