Ministar zdravlja na sastanku Vijeća EU

LUKSEMBURG, 22. lipnja -  Ministar zdravlja prof. Rajko Ostojić sudjelovao je na sastanku Vijeća EU za zapošljavanje, socijalnu, zdravstvenu i potrošačku politiku (EPSCO) u Luksemburgu u petak 22. lipnja.

Vijeće je raspravljalo o temama iz  trećeg programa za zdravlje pod nazivom “Zdravlje za rast”, koji se odnosi na razdoblje od 2014. do 2020. godine.
Ministar Ostojić sastao se i s povjerenikom Europske komisije za zdravstvo i potrošače Johnom Dallijem, s kojim je razgovarao o reformi zdravstvenih usluga u vrijeme recesije.   

Na sastanku Vijeća bilo je govora i o prijedlogu Odluke o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju, kojom se želi postaviti pravni temelji za koordinirani odgovor država članica i Europske komisije na ozbiljne prekogranične prijetnje kada je u pitanju zdravlje.

Također je bilo riječi o zajedničkoj nabavi cjepiva, lijekova i drugih medicinskih pripravaka, radi postizanja nižih cijena i kraćih rokova, o  utjecaju antimikrobne rezistencije na zdravlje ljudi i životinja, o potrebi racionalnije uporabe anibiotika, kao i o suradnji liječnika i veterinara. 

Ministrima su predstavljeni rezultati postignuti za trajanja danskog predsjedanja kao i informacija o Komunikaciji na temu Strateškog plana provođenja europskog partnerstva za inovacije o aktivnom i zdravom starenju Europske komisije.Predstavljeni su i izazovi  vezani uz nabavu sirovina za farmaceutsku industriju te novosti vezane uz važnost ratificiranja Konvencije Medicrime. Ciparski ministar zdravlja predstavio je program za razdoblje od 1. srpnja do kraja 2012. godine kada predsjedanje preuzima Cipar.Vijesti iz medija