Ministar zdravlja Rajko Ostojić posjetio Grad Daruvar i Specijalnu bolnicu „Daruvarske toplice“

PODGORICA, 25. rujna – Hrvatski su liječnici danas u Podgorici, u suradnji s crnogorskim kolegama, izvršili prvu transplantaciju organa u toj zemlji, tijekom koje su presadili bubreg sa živog darivatelja

Ministar je dao punu potporu daljnjem razvoju zdravstvenog turizma u tom gradu koji je, kako je naglasio gradonačelnik Daruvara Dalibor Rohlik, okosnica razvoja tog kraja, s obzirom da grad leži na ljekovitoj termalnoj vodi a ima i dugu turističku tradiciju.

Ostojić je naglasio kako će skorim izmjenama zakona Ministarstvo zdravlja omogućiti da i gradovi budu osnivači i vlasnici zdravstvenih ustanova, u čemu su Daruvarske toplice dobar primjer.

„Dobra suradnja Grada i Specijalne bolnice pomogla je da Daruvar uđe u prestižni klub europskih gradova za liječenje termalnom vodom“, istaknuo je ministar zdravlja, naglasivši kako je bolnica u prošloj godini pozitivno financijski poslovala.

Sa čelnicima Grada dogovoreno je i da će Ministarstvo zdravlja iz vlastitih sredstava nabaviti prijeko potreban VEST aparat za djecu koja boluju od neizlječive bolesti - cistične fibroze. 
 

Pisane vijesti