Ministarstvo zdravlja naredilo povlačenje s tržišta dodataka prehrani Epimen i ViaNatur

ZAGREB, 13. lipnja - Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja donijela je danas naredbu o povlačenju s hrvatskog tržišta dodataka prehrani Epimen i ViaNatur, jer je utvrđeno da ti proizvodi sadrže kemijsku supstancu sildenafil, koja je djelatna tvar u lijekovima i nije dopuštena kao sastojak dodatka prehrani.

Na zahtjev Ministarstva zdravlja, analizu uzoraka tih prozvoda provela je Agencija za lijekove i medicinske proizvode. Ocijenjeno je da dodaci prehrani Epimen i ViaNatur, koji se prodaju putem web stranice http://vianatur.hr, zbog tvari sildenafil, koja se kao djelatna tvar nalazi u lijekovima namijenjenim liječenju erektilne disfunkcije, predstavljaju rizik za zdravlje i ozbiljnu prijetnju zdravlju osoba koje je konzumiraju. Riječ je o supstanci sintetskog podrijetla, što znači da je u dodatak prehrani mogla dospjeti samo i jedino ako je dodana u proizvod prilikom njegove proizvodnje.

Pronađena supstanca kod korisnika s rizičnim faktorima može izazvati teške kardiovaskularne nuspojave, poput srčanih aritmija te srčanog i moždanog udara, pa se ne smije nalaziti u dodacima prehrani koji su u slobodnoj prodaji, već samo u lijekovima koji se izdaju isključivo na liječnički recept. Time se osigurava da, prije propisivanja lijeka, liječnik procijeni kardiovaskularni rizik svakog pojedinog pacijenta, odredi odgovarajuću dozu lijeka te nadzire zdravstveno stanje pacijenta.

Postojanje tvari sildenafil u dodacima prehrani Epimen i ViaNatur u suprotnosti je sa člankom 4. Pravilnika o dodacima prehrani,  s deklariranim sadržajem hrane, što je u suprotnosti sa člankom 6. istog Pravilnika, te u suprotnosti sa člankom 6. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane.

Stoga su izdana rješenja o zabrani stavljanja na tržište dodatka prehrani Epimen u kapsulama, proizvođača tvrtke Epimen d.o.o., te o zabrani stavljanja na tržište dodatka prehrani ViaNatur u kapsulama, čiji je ekskluzivni uvoznik i distributer Veneo d.o.o.

Ministarstvo zdravlja pokrenulo je upravni  postupak po službenoj dužnosti, na temelju prijave zbog sumnje da se u proizvodu Epimen kapsule nalazi djelatna tvar iz lijekova.

Odmah je obavljen ciljani sanitarni nadzor na tržištu, u veleprodajnom skladištu tvrtke ekskluzivnog distributera, pri čemu je obavljeno i službeno uzorkovanje navedenog proizvoda.

Zbog istovjetne sumnje, na analizu su poslani i uzorci kapsula ViaNatur na području Rijeke, gdje se nalazi uvoznik i distributer prioizvoda, koje su reklamirane suprotno rješenju Ministarstva zdravlja.

Prilikom očevida i uzorkovanja viši državni sanitarni inspektor donio je i usmeno rješenje kojim je zabranjeno daljnje stavljenje na tržište tih dodataka prehrani dok se ne obave analize u laboratoriju ovlaštenom za dokazivanje aktivnih tvari iz lijekova.Vijesti iz medija