Ministarstvo zdravlja naredilo povlačenje s tržišta preparata Epimed gold

Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja donijela je naredbu o povlačenju s hrvatskog tržišta dodatka prehrani Epimed gold, jer je utvrđeno da proizvod sadrži kemijsku supstancu sildenafil, koja je djelatna tvar u lijekovima i nije dopuštena kao sastojak dodatka prehrani.

Na zahtjev Ministarstva zdravlja, analizu je provela Agencija za lijekove i medicinske proizvode. Ocijenjeno je da dodatak prehrani Epimed gold sadrži sildenafil, koji se kao jelatna tvar nalazi u lijekovima namijenjenim liječenju erektilne disfunkcije. Stoga proizvod predstavlja rizik za zdravlje i ozbiljnu prijetnju zdravlju osoba koje je konzumiraju. Riječ je o supstanci sintetskog podrijetla, što znači da je u dodatak prehrani mogla dospjeti samo i jedino ako je dodana u proizvod prilikom njegove proizvodnje.

Pronađena supstanca kod korisnika s rizičnim faktorima može izazvati teške kardiovaskularne nuspojave, poput srčanih aritmija te srčanog i moždanog udara pa se ne smije nalaziti u dodacima prehrani koji su u slobodnoj prodaji, već samo u lijekovima koji se izdaju isključivo na liječnički recept. Time se osigurava da prije propisivanja lijeka, liječnik procijeni kardiovaskularni rizik svakog pojedinog pacijenta, odredi odgovarajuću dozu lijeka te nadzire zdravstveno stanje pacijenta.

Postojanje tvari sildenafil u dodatku prehrani Epimed gold u suprotnosti je sa člankom 4. Pravilnika o dodacima prehrani s deklariranim sadržajem hrane, što je u suprotnosti sa člankom 6. istog Pravilnika te u suprotnosti sa člankom 6. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane.

Ministarstvo zdravlja pokrenulo je upravni postupak po službenoj dužnosti na temelju prijave zbog sumnje da se u proizvodu Epimed gold kapsule nalazi djelatna tvar iz lijekova te je obavljen ciljani sanitarni nadzor na tržištu, u veleprodajnom skladištu tvrtke ekskluzivnog distributera, pri čemu je obavljeno i službeno uzorkovanje navedenog proizvoda. Sanitarna inspekcija izdala je rješenja o zabrani stavljanja na tržište dodatka prehrani Epimed gold u kapsulama, uvoznika i nositelja notifikacije Planta polis d.o.o. iz Zagreba.

Polovicom lipnja s tržišta su povučena još dva proizvoda koja su sadržavala sildenafil – Epimen i ViaNatur.Vijesti iz medija