Priopćenje s obzirom na povećani broj upita vezanih za stručno priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ministarstvo zdravlja je zaprimilo određeni broj upita stranaka u vezi pomoći oko priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i posljedično dobivanja odobrenja za samostalan rad od strane nadležnih komora. Uvidom u priložene dokumentacije stranaka, te temeljem dobivenog mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, dogovoreno je kako slijedi.

Temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 124/09, 45/11), kod inozemnih obrazovnih kvalifikacija stečenih u trećoj državi, a u razdoblju do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, neophodno je na nacionalnoj razini utvrditi razlike koje proizlaze iz obrazovnih programa koji su usklađeni s minimalnim zahtjevima Direktive 2005/36/EC i onih koji to nisu.

Kako se navedeno odnosi na područje rada više institucija, kao što su  Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te strukovnih komora, radi lakše i svrsishodnije koordinacije u obavljanju stručne procjene obrazovnih programa, Ministarstvo zdravlja će u najskorije vrijeme dogovoriti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta način na koji će se obavljati stručne procjene obrazovnih programa za zdravstvene radnike koji su obrazovanje završili u inozemstvu. 

U skladu s narečenim, Ministarstvo zdravlja će poduzeti potrebne radnje kako bi se u skoroj budućnosti započelo s postupcima stručne procjene inozemnih obrazovnih programa, te na taj način spriječilo diskriminaciju zdravstvenih radnika koji su edukaciju pohađali u inozemstvu.

O navedenim radnjama obavijesti će biti dostupne na internet stranici Ministarstva zdravlja.

MINISTAR  

prof.dr.sc. Rajko Ostojić, dr.med.Vijesti iz medija