Uredba o standardima kvalitete i sigurnosti za tvari ljudskog podrijetla namijenjene primjeni kod ljudi i stavljanju izvan snage direktiva 2002/98/EZ i 2004/23/EZ (Uredba SoHO)

Slika /2024 SLIKE/EK.JPG

Dana 24. travnja 2024. godine na sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu usvojena je Uredba o standardima kvalitete i sigurnosti za tvari ljudskog podrijetla namijenjene primjeni kod ljudi i stavljanju izvan snage direktiva 2002/98/EZ i 2004/23/EZ (Uredba SoHO).

Riječ je o izmjeni legislative iz područja biomedicine na razini EU, kojom se revidira postojeći okvir standarda kvalitete i sigurnosti za krv, tkiva i stanice, uključujući medicinski pomognutu oplodnju (MPO), a čiji je opći cilj osigurati visok stupanj zaštite zdravlja građana EU i zajamčiti im pristup sigurnim i djelotvornim zalihama krvi, tkiva i stanica te sigurnim i uspješnim MPO postupcima.

Više informacija možete pronaći na stranici Europske komisije: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_2250.

Sljedeći korak prema stupanju na snagu nove legislative je njeno usvajanje od strane Vijeća EU i objava u Službenom listu Europske Unije, koja se očekuje prije ljeta ove godine.
 
 

Pisane vijesti