Vlada i Sindikati postigli dogovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora

ZAGREB, 31. srpnja 2015 - Dana 29. srpnja 2015. godine Pregovarački odbor VRH i Pregovarački odbor Sindikata  postigli su dogovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, odnosno postignut je dogovor o sadržaju Dodatka I Kolektivnom ugovoru.

Pregovarački odbori Vlade i Sindikata  Dodatkom I  KU ugovorili su:

1) da se briše članak 60. važećeg Kolektivnog ugovora koji uređuje pravo na uvećanje osnovne plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u zdravstvenim ustanovama i Zavodu, odnosno dodatak na vjernost službi

2) mogućnost zasnivanja radnog odnosa bez raspisivanja javnog natječaja u slučajevima prelaska radnika iz jedne zdravstvene ustanove u drugu zdravstvenu ustanovu na iste poslove

3) izmjene i dopune  pojedinih odredbi Kolektivnog ugovora kojima se uređuju posebni uvjeti rada i odgovornost za život i zdravlje ljudi

4)  ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru primjenjivat će se  od 1. listopada 2015. godine, a važi do isteka Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (1. prosinca 2017.)

Dodatak Kolektivnom ugovoru danas je parafiran od strane PO VRH i PO Sindikata. Slijedi upućivanje Dodatka u daljnju proceduru, odnosno  prije njegovog  potpisivanja  VRH treba prihvatiti tekst toga Dodatka.Pisane vijesti | Obavijesti