Zajednički sastanak voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine.

  • Slika /2020 Vijesti/lijecnistvo6.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Zagreb, dana 03. i 04. ožujka  –  Danas je,  u sklopu predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije službeno otvoren Zajednički sastanak voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine. 

Brojnim okupljenim stručnjacima obratili su se voditelj liječništva  u RH Mislav Herman, voditeljica sestrinstva Cecilija Rotim, voditelj dentalne medicine Hrvoje Pezo, dok je ispred Ministarstva zdravstva RH okupljene pozdravila pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković. U svojim su pozdravnim govorima naglasili važnost zdravog starenja i ulogu zdravstvenog sustava, posebice zdravstvenih djelatnika  na ostvarenju tog cilja. Naglasili su važnost prevencije i rane dijagnostike bolesti, kao i uključivanje u sve društvene djelatnosti kao važnog elementa procesa zdravog starenja. Osvrnuli su se i na ključnu ulogu suradnje liječnika, sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika.
Zajednički sastanak voditelja liječništva, sestrinstva i dentalne medicine (CMO-CNO-CDO) trajat će dva dana, a bit će održana predavanja i radionice iz područja medicinske struke, sestrinstva i dentalne medicine, koje će voditi  predavači iz Republike Hrvatske i zemalja Europske unije.

Primjeri dobre prakse

Osnovni cilj sastanka bit će kroz primjere dobre prakse i razmjenu iskustava ojačati potrebu osiguravanja primjerene zdravstvene skrbi starijih osoba, ponuditi prijedloge budućih aktivnosti, intervencija i zadataka, kako pojedinih profesija, tako i multidisciplinarnog tima te implementirati pojedine aspekte zdravog starenja u sve politike država članica Europske unije. Tijekom sastanka razmotrit će se  čimbenike koji utječu na osnaživanje starijih osoba za aktivnu ulogu u društvu i adekvatno nošenje s teretom kroničnih bolesti.
Tijekom dvodnevnog okupljanja naglasit će se  važnost prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti, Alzheimerove i drugih demencija, jačanja uloge obiteljskog liječnika i patronažne medicinske sestre. Prvi se dan održavaju predavanja i radionice na temu zdravog starenja, dok će drugi dan obilježiti sastanci za svaku pojedinu profesiju (liječništvo, sestrinstvo i dentalna medicina), uz zastupanje teme zdravstvenog turizma s naglaskom na zdravo starenje.

Izazovi vezani uz starenje stanovništva

Zahvaljujući porastu općeg životnog standarda i unapređenju zdravstvene zaštite, a uz prisutno smanjenje prirodnog prirasta, u razvijenim zemljama Europe i svijeta dolazi do produljenja životnog vijeka, a time i većeg udjela starijih osoba u cjelokupnoj populaciji. Broj stanovnika starijih od 65 godina neprekidno i ubrzano raste, ne samo u ekonomski razvijenijim zemljama, već i u zemljama u razvoju. Produljenjem životnog vijeka, uz porast udjela starijih osoba, raste i učestalost sistemskih bolesti i stoga je potrebno da se društveni sustav u cjelini organizira prema psihofizičkim mogućnostima starijih osoba.
 
Zdravo starenje predstavlja kontinuirani proces koji osobama starije životne dobi osigurava sigurno obavljanje svakodnevnih aktivnosti u svrhu unaprjeđenja zdravlja, što kvalitetnijeg života, očuvanja funkcionalne sposobnosti, kao i što aktivnijeg sudjelovanja u životu zajednice. Osim tjelesne, psihičke i radne aktivnosti, ono podrazumijeva i sudjelovanje u svim društvenim, kulturnim, gospodarskim i drugim važnim aspektima zajednice u kojoj starija osoba živi. Imajući to u vidu, na sastanku će se  razmotriti čimbenici koji utječu na osnaživanje starijih osoba za aktivnu ulogu u društvu i adekvatno nošenje s teretom raznih bolesti.

Stranica