Postupak osnivanja zdravstvene djelatnosti

Najčešća pitanja

1. Koji su dokumenti potrebni za osnivanje zdravstvene ustanove?

FAZA I
Zahtjev Ministarstvu zdravlja  za izdavanjem rješenja o sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom , 70,00 kuna (9, 29 EUR) upravne pristojbe na zahtjev, akt o osnivanju zdravstvene ustanove izrađen sukladno čl. 46. Zakona o zdravstvenoj ustanovi, prethodno mišljenje nadležne komore, dokaz o pravu raspolaganja prostorom u originalu ili kopiji ovjerenoj kod javnog bilježnika.

FAZA II
Zahtjev za izlazak stručnog povjerenstva Ministarstva zdravlja, rješenje trgovačkog suda o registraciji, tlocrt prostora izrađen od ovlaštenog projektanta, zapisnik o buci, statut zdravstvene ustanove, odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja, odluka o imenovanju upravnog vijeća.


2. Koji su dokumenti potrebni za osnivanje trgovačkog društva?

FAZA I
Zahtjev Ministarstvu zdravlja o sukladnosti izjave ili ugovora sa zakonom, 70,00 kuna (9, 29 EUR) upravne pristojbe na zahtjev,  izjava ili ugovor o osnivanju TD za obavljanje zdravstvene djelatnosti, prethodno mišljenje nadležne komore, dokaz o pravu raspolaganja prostorom u originalu ili kopiji ovjerenoj kod javnog bilježnika.

FAZA II
Zahtjev za izlazak stručnog povjerenstva, 70,00 kuna (9, 29 EUR) upravne pristojbe na zahtjev, rješenje trgovačkog suda o registraciji, tlocrt prostora izrađen od ovlaštenog projektanta, statut, zapisnik o buci.
 

3. Što je potrebno za osnivanje podružnice?

FAZA I
Zahtjev Ministarstvu zdravlja  o sukladnosti odluke sa zakonom, odluka OSNIVAČA o osnivanju podružnice, dokaz o pravu raspolaganja prostorom u originalu ili kopiji ovjerenoj kod javnog bilježnika.

FAZA II
Zahtjev za izlazak stručnog povjerenstva, rješenje trgovačkog suda o registraciji podružnice, tlocrt izrađen od ovlaštenog projektanta, zapisnik o buci.
 

4. Što je potrebno za osnivanje poslovne jedinice?

Zahtjev za osnivanjem poslovne jedinice i izlaskom stručnog povjerenstva MZ, odluka OSNIVAČA za osnivanjem poslovne jedinice, tlocrt prostora izrađen od ovlaštenog projektanta, dokaz o pravu raspolaganja prostorom u originalu, zapisnik o buci.
 
 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK