Arhiva

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje trgovačkom društvu ZENFOREST d.o.o. o zabrani stavljanja u promet uređaja Laser CELL LC-001 sa namjenom liječenja i ublažavanja bolesti - 29.01.2016.

 

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje o zabrani rada zdravstvenoj ustanovi Exacta iz Zagreba - 29.01.2016.
 

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje o zabrani obavljanja zdravstvene djelatnosti trgovačkom društvu Maćuhica j.d.o.o.  - 20.01.2016.


Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje o zabrani rada  tvrtki  Zenforest d.o.o. na adresi , Svačićev trg 6, Zagreb - 08.01.2016.

Rješenje o zabrani rada Zenforest d.o.o.

Obavijest o ilegalnom oglašavanju proizvoda

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje o zabrani provođenja specijalističkog usavršavanja - 03.09.2015.

Rješenje RI Grupa - zabrana provođenja specijalističkog usavršavanja 
 

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje privremeno Rješenje o zabrani provođenja postupaka medicinske pomognute oplodnje IVF CENTRU LUČINGER, na adresi u Zagrebu, Strojarska 28, KLASA: UP/I-520-02/15-02/10 URBROJ: 534-04-2-1-2/2-15-1, od 28. travnja 2015. godine, a sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).

Rješenje o zabrani - IVF centar Lučinger
 

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje o zabrani oglašavanja i prodaje proizvoda Udruzi za medicinsko informiranje, čuvanje i unapređenje zdravlja dr Živkov, KLASA: UP/I-530-09/14-02/05, URBROJ:534-07-2-2-14-01 od 21. listopada 2014. godine, a sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).

Rješenje o zabrani oglašavanja i prodaje proizvoda Udruzi dr. Živkov
 

Dana 6. studenoga 2014. godine Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske objavljuje Rješenje o zabrani rada Poliklinike za oftalmologiju i internu medicinu Ana, Zabok, K. Š. Đalskog 4, KLASA: UP/I-520-02/14-02/21, URBROJ: 534-07-2-1-1/1-14-1 od 10. listopada 2014. godine, sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).

Rješenje o zabrani rada Poliklinike za oftalmologiju i internu medicinu Ana​
 

Rješenje o zabrani rada Poliklinici za internu medicinu i oftalmologiju Stepinac

Rješenje o zabrani rada Poliklinici za internu medicinu i oftalmologiju Stepinac
 


Rješenje o zabrani rada Poliklinici za ginekologiju i internu medicinu "Experta - Bjelovar"

Rješenje o zabrani rada Poliklinici za ginekologiju i internu medicinu Experta - Bjelovar