Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Slika /slike/cijepljenje.jpg
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz  ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15% jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

U tijeku je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz  ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“ u okviru  Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Nadležno tijelo je  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Predmet poziva je poboljšanje uvjeta za  potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturna ulaganja. Prihvatljivim županijama u svojstvu korisnika na raspolaganju je ukupno 171.800.000,00 kn bespovratnih sredstava i predstavlja maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih izdataka, a korisnici, odnosno županije moraju osigurati 15% sufinanciranja. Do kraja mjeseca prosinca 2017. apliciralo je 15 županija (koje ispunjavaju uvjete za prijavu – I. i II. kategorija po indeksu razvijenosti i otoci). Potpisano je 14  ugovora o dodjeli u iznosu od oko 107.000.000,00  kn  bespovratnih sredstava. 

Ulaganja se odnose na medicinsko-tehničku  opremu za domove zdravlja i ordinacije primarne zdravstvene zaštite kao što su RTG uređaji, UZV aparati, EKG uređaji, stomatološke jedinice, sterilizatori.  Infrastrukturni  radovi odnose se npr. na uređenje prilaza zdravstvenim ustanovama prilagođenim osobama s invaliditetom, ugradnju liftova, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih ordinacija.