HSPA


    

Opći kontekst uspostave Okvira za procjenu učinkovitosti zdravstvenog sustava

Republika Hrvatska (Hrvatska) je mala srednjoeuropska država, koja je 1. srpnja 2013. postala 28. članica Europske unije. Hrvatska ima oko 3,9 milijuna stanovnika, suočava se s kontinuiranim padom broja stanovnika te starenjem. Očekivano trajanje života pri rođenju 2015. godini bio je 77,5 godina (žene i muškarci zajedno), ali još uvijek niži od prosjeka EU koji iznosi 80,6 godina.[1]. Ukupna izbježiva smrtnost koju je moguće izbjeći medicinskim intervencijama sintezni je pokazatelj učinkovitosti zdravstvenog sustava (za žene 147,8 na 100 000 stanovnika, u odnosu na prosjek EU od 97,5), te  za muškarce (278,2 na 100 000 u odnosu na prosjek EU od 158,2) je među osam najviših u EU. Izdaci za zdravstvo kao udio u BDP-u iznose 7.4% značajno su niži od EU prosjeka koji iznosi 9.9%. Izdaci za zdravstvo po stanovniku, koji iznose 1 241 EUR  četvrti su najniži u EU[2].

 Bolesti srca i krvožilnog sustava i maligne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti i pobola i najviše doprinose teretu bolesti. Imajući u vidu starenje populacije, sveprisutnu globalizaciju i urbanizaciju, socioekonomsku situaciju kao i visoku prevalenciju čimbenika rizika, moguće je očekivati sve veće opterećenje ovim bolestima ako se ne poduzmu sveobuhvatne mjere promocije zdravlja i prevencije. Cilj nam je zdravstveni sustav Republike Hrvatske učinit učinkovitijim, kvalitetnijim i održivijim te osigurati izvrsnu dostupnost skrbi svim stanovnicima bez obzira gdje žive. Iskorištavanje punog potencijala mjera promicanja zdravlja, prevencije bolesti, liječenja i rehabilitacije uz učinkovitu podršku e-zdravstva rezultirat će unaprjeđenjem zdravstvenih ishoda na razinu razvijenih zapadnoeuropskih zemalja.
 
To će se ostvariti koordiniranim, odvažnim i ambicioznim mjerama koje moraju iz temelja promijeniti način na koji upravljamo zdravstvenim ustanovama, preveniramo bolest i liječimo pacijente.
Kako bi postavili okvir za kontinuirano praćenje i objavu zdravstvenih ishoda na razini ustanova i regija, uključujući ishode koje su prijavili pacijenti Ministarstvo je pristupilo izradi Okvira za procjenu učinkovitosti zdravstvenog sustava (eng. Health System performance Assessment-HSPA Framework).
Ovo je priznanje da se trenutni sustav, koji se temelji na pokazateljima temeljenim na aktivnostima, treba kretati prema mjerljivom i kvantificiranom modelu temeljenom na ishodu koji je snažno ugrađen u ciklus donošenja politika koji će pratiti učinkovit rad zdravstvenog sustava uključujući politike i reformske mjere. To će omogućiti bolje odluke o zdravstvenoj politici utemeljene na dokazima.
 
 
 
[1] Izvor: OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. State of Health in the EU Croatia, Country Health Profile 2017. OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels, 2017.,  http://dx.doi.org/10.1787/9789264285088-hr
 
[2] Izvor: OECD/European Observatory on Health Systems and Policies. State of Health in the EU Croatia, Country Health Profile 2017. OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels, 2017.,  http://dx.doi.org/10.1787/9789264285088-hr