Poziv kandidatima

Datum objave: 10. siječnja 2024.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 1. prosinca 2024. godine za radna mjesta:

1. Stručni suradnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 48.)

2. Stručni referent - vježbenik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 61.)
 
3. Viši stručni savjetnik u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 63.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 17. siječnja 2024. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Datum objave: 10. siječnja 2024.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 1. prosinca 2024. godine za radno mjesto:
 
4. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 80.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 16. siječnja 2024. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Datum objave: 10. siječnja 2024.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 1. prosinca 2024. godine za radna mjesta:

6. Viši informatički savjetnik u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 153.)

7. Viši informatički referent u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 154.)
 
8. Informatički referent u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 2 izvršitelja (red. br. Sist. 155.)
 
9. Viši informatički savjetnik u Službi za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju, Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 160.)
 
10. Viši stručni savjetnik u Službi za implementaciju i sigurnost, Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 164.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 19. siječnja 2024. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
 
Datum objave: 10. siječnja 2024.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 1. prosinca 2024. godine za radna mjesta:

11. Viši upravni savjetnik u Službi za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 187.)

12. Viši stručni savjetnik u Odjelu za programiranje, Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu - 2 izvršitelja (red. br. Sist. 219.c)
 
13. Viši stručni savjetnik u Odjelu za praćenje provedbe i financiranje projekata, Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 219.e)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 18. siječnja 2024. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 

Datum objave: 4. prosinca 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 15. studenoga 2023. godine za radna mjesta:

1. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 77. - zamjena duže odsutne službenice)

2. Viši stručni referent u Službi za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 183. - zamjena duže odsutne službenice)
 
na intervju dana 11. prosinca 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 

Datum objave: 31. listopada 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 18. listopada 2023. godine za radna mjesta:

1. Stručni savjetnik u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 64.)

2. Stručni suradnik u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 65.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 6. studenoga 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Datum objave: 12. listopada 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. rujna 2023. godine za radna mjesta:

14. Viši upravni savjetnik u Službi za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 181.)

15. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 182.)
 
16. Viši upravni savjetnik u Službi za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 187.)
 
18. Stručni suradnik - vježbenik u Službi farmaceutske inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 233.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 23. listopada 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Datum objave: 11. listopada 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. rujna 2023. godine za radna mjesta:
 
1. Administrativni tajnik u Upravi za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 41.)

2. Stručni savjetnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 59.)
 
3. Stručni referent - vježbenik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 61.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 18. listopada 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Datum objave: 11. listopada 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. rujna 2023. godine za radna mjesta:

4. Viši stručni savjetnik u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 125.)

5. Stručni referent u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 126.)
 
6. Stručni referent u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 127.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 19. listopada 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
 
Datum objave: 11. listopada 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. rujna 2023. godine za radna mjesta:
 
7. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 148.)
 
9. Viši informatički savjetnik u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 153.)
 
11. Informatički referent u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 2 izvršitelja (red. br. Sist. 155.)
 
12. Viši informatički savjetnik u Službi za katalogizaciju, standardizaciju i certifikaciju, Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 160.)
 
13. Viši stručni savjetnik u Službi za implementaciju i sigurnost, Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 164.)

na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 20. listopada 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 

Datum objave: 19. srpnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 7. srpnja 2023. godine za radna mjesta:
 
1. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 30.)

2. Stručni suradnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 48.)

3. Viši stručni referent u Službi za biomedicinu, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 112.) 

na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika*) i intervju dana 25. srpnja 2023. godine (utorak) u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
*provjera poznavanja engleskog jezika ne provodi se za radno mjesto pod rednim brojem 1

Datum objave: 21. lipnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. svibnja 2023. godine za radna mjesta:
 
4.  Stručni savjetnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 59.)
5.  Viši stručni savjetnik u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 125.)
8.  Stručni suradnik - vježbenik u Službi za planiranje i praćenje izvršenja, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 140.)
10. Viši informatički savjetnik u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 153.)
12. Informatički referent u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 2 izvršitelja (red. br. Sist. 155.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 5. srpnja 2023. godine (srijeda) u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Datum objave: 21. lipnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. svibnja 2023. godine za radna mjesta:
 
17. Stručni savjetnik u Odjelu za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata  Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 210.)
18. Viši stručni savjetnik u Odjelu za programiranje, Služba za programiranje i provedbu  projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu - 2 izvršitelja (red. br. Sist. 219.c)
19. Viši stručni savjetnik u Odjelu za praćenje provedbe i financiranje projekata, Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu - 2 izvršitelja (red. br. Sist. 219.e)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 30. lipnja 2023. godine (petak) u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Datum objave: 20. lipnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. svibnja 2023. godine za radna mjesta:
 
1. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 30.)
2. Stručni referent - arhivar u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 30.a)
3. Administrativni tajnik u Upravi za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 41.) 

na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika*) i intervju dana 27. lipnja 2023. godine (utorak) u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
*provjera poznavanja engleskog jezika provest će se samo za radno mjesto pod rednim brojem 3.
 

Datum objave: 26. travnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 3. travnja 2023. godine za radno mjesto:

1. Namještenik treće vrste - 1 izvršitelj u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 38. - zamjena duže odsutnog namještenika)

na intervju dana 3. svibnja 2023. godine u 10:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Datum objave: 7. travnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 15. ožujka 2023. godine za radna mjesta:

1. Upravni referent - vježbenik u Službi za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 16.)
 
6. Stručni suradnik - vježbenik u Službi inspekcije u biomedicini, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu (red. br. Sist. 240.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika. Provjera poznavanja engleskog jezika provest će se samo za radno mjesto pod rednim brojem 6.) i intervju dana 14. travnja 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Datum objave: 7. travnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 15. ožujka 2023. godine za radna mjesta:

2. Stručni savjetnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 59.)
 
3. Stručni suradnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 60.)
 
4. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 65.)
 
5. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za planiranje i praćenje izvršenja, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu (red. br. Sist. 140.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 21. travnja 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.