Poziv kandidatima

Datum objave: 2. srpnja 2021.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 26. svibnja 2021. godine za radno mjesto:

1. Višeg stručnog referenta u Službi za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 91. – zamjena za dugotrajno bolovanje)

na intervju dana 12. srpnja 2021. godine u 13:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.

Datum objave: 22. travnja 2021.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. ožujka 2021. godine za radno mjesto:

1. Viši upravni savjetnik u Službi za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 193. – zamjena za dugotrajno bolovanje)

na intervju dana 30. travnja 2021. godine u 10:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Datum objave: 19. ožujka 2021.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva zdravstva, objavljenog 17. veljače 2021. godine, na intervju za radno mjesto:
 
1. ravnatelj/ica - Uprava za pravne poslove u zdravstvu
 
dana 26. ožujka 2021. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu:
 
kandidat/kinja E.C. u 09:00 sati
kandidat/kinja L.G. u 09:30 sati
kandidat/kinja S.P.F. u 10:00 sati
kandidat/kinja M.P. u 10:30 sati
 
Datum objave: 11. studenoga 2020.

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva zdravstva objavljenog 28. listopada 2020. godine, na intervju za radna mjesta pod rednim brojevima kako niže slijedi:
 
3. ravnatelj/ica - Uprava za financijske poslove i javnu nabavu
 
dana 17. studenoga 2020. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
kandidat/kinja N.M. u 12:30 sati
kandidat/kinja G.Ž. u 13:00 sati
 
2. ravnatelj/ica - Uprava bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite
 
dana 17. studenoga 2020. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
kandidat/kinja M.Ž. u 13:30 sati
kandidat/kinja J.H. u 14:00 sati
 
1. ravnatelj/ica - Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu
 
dana 17. studenoga 2020. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
kandidat/kinja D.K. u 14:30 sati
 
4. ravnatelj/ica - Uprava za e-Zdravstvo
 
dana 17. studenoga 2020. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
kandidat/kinja T.B. u 15:00 sati
 
datum objave: 10. studenoga 2020.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru zdravstva na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra zdravstva objavljenog 21. listopada 2020. godine za radno mjesto:

1. Posebni savjetnik u Kabinetu ministra  

na intervju dana 16. studenoga 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb

datum objave: 22. rujna 2020.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru zdravstva na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra zdravstva objavljenog 04. rujna 2020. godine za radno mjesto:

1. Posebni savjetnik u Kabinetu ministra  

na intervju dana 30. rujna 2020. godine u 08:30 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb

datum objave: 13. ožujka 2020.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. siječnja 2020. godine za radno mjesto:

1. stručni savjetnik u Odjelu za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu (red. br. Sist. 161. – zamjena za dugotrajno bolovanje)

na testiranje i intervju dana 19. ožujka 2020. godine u 10:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.

datum objave: 5. ožujka 2020.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru zdravstva na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra zdravstva objavljenog 19. veljače 2020. godine za radno mjesto:

1. Posebni savjetnik u Kabinetu ministra  

na intervju dana 11. ožujka 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

datum objave: 27. siječnja 2020.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 6. prosinca 2019. godine za radna mjesta:

10. viši zdravstveni inspektor, Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu (red. br. Sist. 227.)
11. stručni suradnik, Služba farmaceutske inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu (red. br. Sist. 236.)

na testiranje i intervju dana 3. veljače 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

datum objave: 23. siječnja 2020.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 6. prosinca 2019. godine za radno mjesto:

9. viši stručni savjetnik, Služba za sigurnost hrane, genetski modificirane organizme i vodu za ljudsku potrošnju, Samostalni sektor za javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 209.)

na testiranje i intervju dana 31. siječnja 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

datum objave: 21. siječnja 2020.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 6. prosinca 2019. godine za radna mjesta:

7. voditelj službe, Služba za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu (red. br. Sist. 139.)
8. stručni suradnik u Službi za planiranje i pripremu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu (red. br. Sist. 171.)

na testiranje i intervju dana 29. siječnja 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

datum objave: 20. siječnja 2020.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 6. prosinca 2019. godine za radna mjesta:

5. viši stručni referent u Službi za ljudske resurse i usavršavanje u bolničkoj djelatnosti, Sektor za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu (red. br. Sist. 113.)
6. stručni suradnik  u Službi za biomedicinu, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu (red. br. Sist. 127.)

na testiranje i intervju dana 28. siječnja 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

datum objave: 17. siječnja 2020.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 6. prosinca 2019. godine za radna mjesta:

3. viši upravni referent u Službi za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i medicinske proizvode i javno zdravstvo (red. br. Sist. 65.)
4. stručni suradnik  u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i medicinske proizvode i javno zdravstvo (red. br. Sist. 77.)

na testiranje i intervju dana 27. siječnja 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

datum objave: 17. siječnja 2020.
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 6. prosinca 2019. godine za radna mjesta:

1. administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 43.)
2. stručni referent u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 47.)

na testiranje i intervju dana 24. siječnja 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 


Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 17. prosinca 2019. godine za radno mjesto pod rednim brojem:
1. Stručni suradnik u Službi za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 16. – zamjena za dugotrajno bolovanje)
 
na intervju dana 22. siječnja 2020. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva zdravstva na intervju za radno mjesto pod rednim brojem:
 
1. ravnatelj/ica - Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu
 
dana 2. siječnja 2020. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
kandidat/kinja O. C. u 8:30 sati
kandidat/kinja G. Ž. u 9:00 sati

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. prosinca 2019. godine za radno mjesto pod rednim brojem:

1. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 43. – zamjena za dugotrajno bolovanje)
 
na intervju dana 30. prosinca 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 


Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 13. studenoga 2019. godine za radno mjesto pod rednim brojem:

1. Viši stručni savjetnik u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i medicinske proizvode i javno zdravstvo (red. br. Sist. 75. – zamjena za dugotrajno bolovanje) 
na intervju dana 6. prosinca 2019. godine u 10:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva zdravstva na intervju za radna mjesta pod rednim brojevima kako niže slijedi:
 
1. ravnatelj/ica - Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i medicinske proizvode i javno zdravstvo
 
dana 5. studenoga 2019. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
kandidat/kinja D.P.D. u 8:30 sati
kandidat/kinja D.K. u 9:00 sati
 
2. ravnatelj/ica - Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu
 
dana 5. studenoga 2019. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
kandidat/kinja V.B. u 09:30 sati 
 
4. ravnatelj/ica - Uprava za zdravstveni turizam i kvalitetu zdravstvene usluge
 
dana 5. studenoga 2019. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb
kandidat/kinja E.H. u 10:00 sati
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 29. kolovoza 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 
2. Viši stručni savjetnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu (red. br. Sist. 118.)
3. Stručni suradnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu (red. br. Sist. 120.)
 

na intervju dana 15. listopada 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 29. kolovoza 2019. godine za radno mjesto pod rednim brojem:
 1. Viši upravni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost (red. br. Sist. 88.) 
na intervju dana 26. rujna 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 14. kolovoza 2019. godine za radno mjesto:

1. viši stručni savjetnik u Zavodu za zdravstvene usluge u turizmu (red. br. Sist. 130.)

na testiranje i intervju dana 4. rujna 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 1. Stručni suradnik u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol (red. br. Sist. 420.);
 2. Stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol (red. br. Sist. 425.).
 
na intervju dana 7. svibnja 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 1. Viši upravni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost (red. br. Sist. 88.);
 2. Viši stručni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost (red. br. Sist. 99.).
 
na intervju dana 6. svibnja 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radno mjesto pod rednim brojem:
 1. Viši stručni referent u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost (red. br. Sist. 69.);
 
na intervju dana 30. travnja 2019. godine u 14:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 
 1. Viši stručni savjetnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu (red. br. Sist. 118.);
 2. Stručni suradnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu (red. br. Sist. 120.).
 
na intervju dana 30. travnja 2019. godine u 09:30 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 1. Stručni suradnik u Odjelu za posebne kategorije hrane, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju (red. br. Sist. 207.);
 2. Viši stručni savjetnik u Odjelu za prehranu, planiranje i financiranje službenih kontrola, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju (red. br. Sist. 210.);
 3. Stručni suradnik u Odjelu za prehranu, planiranje i financiranje službenih kontrola, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju (red. br. Sist. 210.a).
 
na intervju dana 29. travnja 2019. godine u 09:30 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. veljače 2019. godine za radno mjesto:

1. sanitarni inspektor u Ispostavi Vrgorac, Služba za južnu Dalmaciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju

na testiranje i intervju dana 14. ožujka 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

4. viši zdravstveni inspektor u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu

na testiranje i intervju dana 20. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

3. viši stručni savjetnik u Službi za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu

na testiranje i intervju dana 15. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

5. stručni savjetnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

na testiranje i intervju dana 08. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

2. viši stručni savjetnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu

na testiranje i intervju dana 05. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

1. viši stručni savjetnik u Službi za korisničku podršku, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo

na testiranje i intervju dana 01. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

1. stručni suradnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za medicinsku djelatnost

na intervju dana 29. siječnja 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb. 
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 02. siječnja 2019. godine za radno mjesto:

2. stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

na intervju dana 28. siječnja 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

12. Stručni suradnik u Odjelu za provedbu međunarodnih zajmova, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije,

međunarodne projekte i javnu nabavu na testiranje i intervju dana 06. studenoga 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

13. Stručni suradnik u Odjelu za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove

Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu na testiranje i intervju dana 06. studenoga 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

21. Viši zdravstveni inspektor u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu

na testiranje i intervju dana 05. studenoga 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

6. Viši stručni referent u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost

na testiranje i intervju dana 31. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

2. Stručni suradnik u Službi za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo

na testiranje i intervju dana 31. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

1. Administrativni tajnik u Glavnom tajništvu

na testiranje i intervju dana 30. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

8. Viši stručni referent u Službi za biomedicinu, Zavod za transplantaciju i biomedicinu

na testiranje i intervju dana 26. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

9. Administrativni tajnik u Zavodu za zdravstvene usluge u turizmu

na testiranje i intervju dana 26. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

15. Viši stručni savjetnik u Službi za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu

na testiranje i intervju dana 24. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

16. Stručni suradnik u Službi za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu

na testiranje i intervju dana 24. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

23. Stručni suradnik – vježbenik u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

na testiranje i intervju dana 22. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

24. Stručni savjetnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

na testiranje i intervju dana 22. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

10. Stručni suradnik u Službi za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, sustav kvalitete, računovodstvo i knjigovodstvo, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne

projekte i javnu nabavu na testiranje i intervju dana 19. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

11. Stručni referent u Službi za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, sustav kvalitete, računovodstvo i knjigovodstvo, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne

projekte i javnu nabavu na testiranje i intervju dana 19. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:


7. stručni suradnik u Službi za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost

na testiranje i intervju dana 15. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

22. farmaceutski inspektor u Službi farmaceutske inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu

na testiranje i intervju dana 15. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

      18. Viši državni sanitarni inspektor u Odjelu za politiku sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu

inspekciju na testiranje i intervju dana 9. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

      19. Upravni referent u Ispostavi Zadar, Služba za sjevernu Dalmaciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju

na testiranje i intervju dana 11. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:
 
       20. Stručni suradnik u Službi za Grad Zagreb, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju

na testiranje i intervju dana 11. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

        3. Viši informatički referent u Službi za analizu, informatizaciju i poboljšavanje poslovnih procesa, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo

na testiranje i intervju dana 5. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

        4. Informatički referent u Službi za analizu, informatizaciju i poboljšavanje poslovnih procesa, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo

na testiranje i intervju dana 5. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

         17. Samostalni upravni referent u Službi za pravnu podršku, Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku, Uprava za sanitarnu inspekciju

na testiranje i intervju dana 5. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:
 1. Viši stručni referent u Službi za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo
na testiranje i intervju dana 1. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 23. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:
 1. Namještenik treće vrste u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo
na intervju dana 12. rujna 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 01. lipnja 2018. godine za radno mjesto:
 1. Viši stručni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost
na intervju dana 03. srpnja 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 30. ožujka 2018. godine za radno mjesto
 • viši sanitarni inspektor u Ispostavi Osijek, Služba za istočnu Hrvatsku, Sektor za županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju
 
na intervju dana 26. travnja 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.