Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj

Slika /2017 Vijesti/20170609_095859.jpg

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dana 9. i 10. lipnja 2017., u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu, održani su  „Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj“


Republika Hrvatska suočava se s odljevom stručnjaka radi odlazaka u mirovinu, ali i radi veće mobilnosti u Europskoj uniji. Ministarstvo zdravstva u suradnji s drugim ministarstvima, obrazovnim i stručnim institucijama veliku pažnju posvećuje upravo planiranju i zadržavanju zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj razvijanjem pozitivnih mjera kroz nacionalnu strategiju kojom bi se postigli bolji uvjeti rada, motiviranost doktora medicine za rad i ostanak, razvijanja boljih uvjeta radne sredine, unaprijeđivanje usluga liječenja, unaprjeđivanjem trajne izobrazbe, cjeloživotnog učenja, razvijanja beneficija i odobravanje specijalizacija u depriviranim područjima i sl.
Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu aktivno utječe na zapošljavanje doktora medicine odmah nakon diplomiranja, ali i drugih zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj i pomaže mladim liječnicima u izboru buduće specijalizacije u hrvatskim zdravstvenim ustanovama.
Zdravstvene ustanove pozvane su da se pridruže događaju kako bi ostvarile konstruktivan dijalog sa svim dionicima.
Događaju su bili nazočni  prim. Željko Plazonić, dr.med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva,  Maja Brnas, voditeljica Odjela  za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Marija Pederin, viša savjetnica-specijalist i Nataša Marijanović, viša upravna savjetnica, obje iz Uprave za medicinsku djelatnost.
Prim. Željko Plazonić, dr.med., državni tajnik, pozdravio je nazočne te sudjelovao u panel raspravi „Status praesens (mladog) zdravstvenog djelatnika u Republici Hrvatskoj 2017.g.“
Marija Pederin prezentirala je reguliranje zdravstvenih profesija u Europskoj uniji dok je Nataša Marijanović objasnila postupke prijave na pripravnički staž i specijalističko usavršavanje.
Ciljevi održavanja Dana zdravstvenih karijera su višestruki: naglasiti činjenicu da su zdravstveni radnici najvažniji resurs zdravstvenog sustava, predočiti mogućnosti zapošljavanja u Republici Hrvatskoj te prijedloge konstruktivnih mjera koje aktivno provode relevantne institucije u svrhu zaustavljanja odlazaka zdravstvenih radnika u inozemstvo te poboljšanja njihovog cjelokupnog položaja u Republici Hrvatskoj.  

Stranica